UCL WIKI

UCL Logo
The UCL Wiki will be UNAVAILABLE on Tuesday 28/01/2020 between 5 p.m and 11 p.m (GMT) while we upgrade the version of Confluence to 7.2. If you have any further queries, please contact wiki-support@ucl.ac.uk. Apologies for any inconvenience caused.
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The place of the adverb in subordinate clauses after (fordi, at, som om, selv om etc)

Start the sentence with the words in brackets, written in bold.

Example:  (Jeg vet at)  Han har aldri vært i Amerika.  Jeg vet at han aldri har bært i Amerika.

1.  (Jeg vet at)  Han er aldri snill og hyggelig.

2.  Hun går aldri tur med barna sine.

3.  Han spiser aldri kjøtt.

4.  Han er alltid venlig og hyggelig.

5.  Hun kommer kanskje i morgen.

6.  (Jeg tror at)  Det blir kanskje fint vær i morgen.

7.  Det blir kanskje en god sommer.

8.  Han kommer ikke i dag.

9.  Han er dessverre syk.

10.  Han begynner heldigvis å bli bedre.

11.  (Jeg synes at)  London er ikke en vennlig by.

12.  Oslo er ikke en interessant by.

13.  Det er ikke interesant å snakke om været.

14.  Han bør ikke drikke så mye. 

15.  Du bør alltid spise frokost før du går ut.

16.  Du burde kanskje gå ut litt oftere.

  • No labels