UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Edvard Munch
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edvard Munch (født 12. desember 1863 i Løten, død 23. januar 1944 i Aker) var en norsk maler, grafiker, tidlig representant for ekspresjonismen, og den eneste norske maler med ubestridt verdensberømmelse.

Munchs virke som maler strekker seg over mer enn 60 år, en periode som er karakterisert som det store hamskiftet i den europeiske kunst. Munch hadde tidligere i sitt liv en realistisk periode, men ble i omkring 1890 påvirket av moderne, antinaturalistiske retninger. Han ble sterkt influert av syntetismen, som ble utviklet av Gauguin og kretsen rundt ham. Rent innholdsmessig er syntetismen nært beslektet med symbolismen. Maleriene var synteser av de sentrale ideene til opphavsmannen, og man arbeidet for en stilisering av formen ved å benytte store uvarierte flater, samtidig som den intense farven ble det avgjørende. Munchs motivkrets er også nært forbundet med hans egne barndomsopplevelser og med hans heftige bohemliv. Det som karakteriserer maleriene hans er en ladet, konsentrert uttrykkskraft.

Barndom og bakgrunn

Edvard Munch ble født på Løten i Hedmark. Hans far Christian Munch var militærlege ved militærforlegningen Tofsrudmoen i Løten. I 1864 flyttet familien til Oslo, den gang Kristiania, fordi faren fikk stillingen som korpslege på Akershus Festning.

I Kristiania flyttet de inn i et hus like ved festningen. Edvards yngre søsken ble født i dette huset. De fikk navnene Peter Andreas (1865), Laura Cathrine (1867) og Inger Marie (1868). Moren var syk, og etter fødslene forventet hun ikke at hun skulle overleve. Den 12. januar 1868 skrev hun et avskjedsbrev til familien. Brevet er til hennes eldste datter, og hun skrev at «vi alle, som Gud så nøye har bundet til hinannen, måtte samles i Himmelen for aldri mer at skilles». Dette brevet ble ofte lest høyt blant de nærmeste i familien.

I 1868 flyttet familien Munch til en ny og bedre leilighet i Pilestredet 30 i ukanten av byen. Her døde Laura Munch den 29. desember 1868. Edvards siste minne om moren var fra dagligstuen hjemme. «Rundt omkring henne stod alle fem. Far gikk opp og ned på gulvet og satte seg og så bort til henne i sofaen. Hun smilte og tårer rant ned kinnene»

Laura Munchs yngre søster, Karen Bjølstad, som hadde bodd hos Munchfamilien tidligere, flyttet etter dette inn hos dem.

I 1875 flyttet familien på nytt, denne gang til Grünerløkka. Det var den gang en ny bydel på østkanten som hovedsakelig ble befolket av industriarbeidere. Faren slet med inntektene, og «at familiens økonomi til tider var svært dårlig, skyldtes nok også korpslegens manglende økonomiske sans, samt at hans bløte hjerte tiet overfor ubemidlede pasienter».

Karen Bjølstad styrte huset, og familien greide å opprettholde en borgerlig standard. Hushjelp var en selvfølge, og familien led heller ingen direkte materiell nød.

I 1877 ble det to nye dødsfall. Det eldste barnet Johanne Sophie døde av tuberkulose. Selv var Edvard ofte syk i barneårene. Han led av kronisk astmatisk bronkitt og hadde alvorlige anfall av giktfeber og revmatisk feber. På grunn av dette ble det lite skole på ham. Om vinteren måtte han i lange perioder holde seg innendørs, og «hjemmet» ble derfor et viktig tema i hans kunst.

Liv og virke

Edvard Munch begynte å male allerede som 12-åring. De første tegningene var møbler og stilleben i familiens hjem. Noen av tegningene var også fra historier og fortellinger, og her var farens eventyrlesning en viktig del. Christian Munch var levende opptatt av litteratur og historie.

I november 1880 kom Munch inn på Den kongelige tegneskole, og utpå våren 1881 begynte han på linjen for frihåndstegning, men først samme høst begynte han å følge undervisningen jevnt. Senere kom han inn i modellklassen og fikk der billedhuggeren Julius Middelthun som lærer. Allerede året etter sluttet Munch på tegneskolen, og sammen med en gruppe unge kolleger leide han et atelier ved Karl Johans gate.

Allerede som 19-åring kom Munch inn i bohemmiljøet i Kristiania. I 1882-1883 gikk han på malerskolen til Christian Krohg, og Krohg var den maleren som kom til å bety mest for ham de første årene. Munch malte i denne tiden i en naturalistisk stil, lik mange av malerne han omgikkes, men etter hvert brøt han med naturalismen.

«En rekke malere hadde atelierer i den samme bygningen, blant andre Christian Krohg, en kjent og respektert naturalist. Han tilbød seg å gi de unge malerne gratis korreksjon, og et slikt tilbud var det umulig å avslå.» Edvard var ikke alltid like begeistret for at «gamlinger» som Krogh skulle blande seg inn i hans saker. «Nå har han ødelagt alt sammen for meg» skal Edvard ha sagt en gang Krogh hadde lært ham autoritær disiplin.

I 1883 debuterte Munch med et maleri på Industri- og Kunstutstillingen, og samme år stilte han ut på Kunstnernes Høstutstilling i Kristiania. 1886 ble Munchs første store år som kunstner. Da malte han «Det syke barn», «Pubertet» og «Dagen derpå».

Maleren Frits Thaulow var den gang det en i dag kaller talentspeider og la merke til Munchs talent som maler. «I slutten av april 1885 kunne den 22 år gamle Edvard Munch reise utenlands for første gang. Han dro først til Antwerpen, der han deltok med et verk i den norske avdelingen på Verdensutstillingen.» Dette var innledningen til Munchs karrière som kjent maler, og våren 1889 arrangerte han sin egen utstilling i Kristiania, den første separatutstilling som ble holdt i hovedstaden. Utstillingen var en samling av alle hans malerier, utenom maleriene fra barndommen. Den var bakgrunnen for at han fikk Statens kunstnerstipendium for å studere modelltegning i Paris.

Det var likevel først noen år senere han begynte å få en liten skare tilhengere. I 1894 kom den første boka om Munch, av Stanis?aw Przybyszewski, Meier-Graefe, Willy Pastor og dr. Frantz Servaes. I 1899 kjøpte Nasjonalgalleriet «Vår» for kr. 2 500.

Munch hadde flere dramatiske affærer med kvinner, og de satte tildels dype spor i hans kunst. Ikke minst gjelder dette forholdet til Tulla Larsen, som i 1903 giftet seg med Arne Kavli. Munch giftet seg aldri og hadde ingen barn.

Munch var nervesvak det meste av livet. Nerveproblemene toppet seg i 1908, da han lot seg innlegge på dr. Daniel Jacobsens nerveklinikk i København. Munchs kunst endret karakter etter at han kom ut fra klinikken.

I 1916 kjøpte Munch eiendommen Ekely i Aker, nå Oslo, der han ble boende til sin død. Oslo kommune overtok eiendommen i 1946 og foresto oppførelsen av 44 boliger for kunstnere. Men Edvard Munchs eget hjem gjennom 28 år ble revet i 1960 uten tanke på dets verdi som minnesmerke over maleren.

På sin 70-årsdag i 1933 ble Munch tildelt storkorset av St. Olavs Orden.

Somrene i Åsgårdstrand

I 1897 kjøpte Edvard Munch sitt eget sommersted i Åsgårdstrand, en enkel fiskerhytte fra slutten av 1700-tallet, med en stor hage vendt ned mot Oslofjorden. Hit kom Munch tilbake nesten hver sommer i mer enn 20 år. Det var hit han lengtet når han var i utlandet og i perioder da han følte seg nedfor og utslitt. «Å gå i Åsgårdstrand er som å gå blant bildene mine - Jeg får slik lyst til å male når jeg er i Åsgårdstrand».

Verker som Pikene på broen (1901), Melankoli (1892), Stemmen (1892), Sjalusi (1895) og mange flere er malt i eller har motiver fra Åsgårdstrand.

Fiskerhytten ble overtatt av Åsgårdstrand Kommune i 1944 og fungerer idag som et eget Munchmuseum. Både huset og inventaret er beholdt slik han selv holdt det.

Det planlegges i tillegg et større Munchsenter et annet sted i Åsgårdstrand. Det blir sannsynligvis plassert i Kiøsterudgården, det store herskapelige huset i bakgrunnen i maleriet Pikene på broen. Senteret vil etter planen stå ferdig i 2013, året da Horten, Løten, Vestby, Kragerø og Oslo kommuner skal feire hundreårsjubileet for Munchs fødsel.

Gravsted

Edvard Munch er begravet på Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Arne Durban har laget bysten på graven. På Krist kirkegård like ved ligger Munchs foreldre begravet, og dessuten søsteren Sofie, som døde da Munch var 14 år gammel.

Verker

Sitat Jeg gik bortover veien med to venner - så gik solen ned - himmelen ble pludselig blodrød - jeg stanset, lænet mig til gjærdet træt til døden - over den blåsvarte fjord og by lå blod og ildtunger - mine vænner gik videre og jeg stod igjen skjælvende av angst - og jeg følte at det gik et stort uendelig skrig gjennem naturen. Sitat

Skrik (1893; opprinnelig kalt Fortvilelse), er trolig Munchs mest kjente maleri og blir ansett som ikonet på eksistensiell angst. Det viser hvordan en plutselig sinnsbevegelse kan snu opp ned på sanseinntrykkene våre. Som med så mange av verkene hans, malte han flere versjoner av det. Skrik er blant en hel rekke verk i en serie med tittelen Livsfrisen, som Munch satte sammen rundt århundreskiftet. Den berører temaer rundt livet - kjærlighet, frykt, død og melankoli.

Alle disse temaene dukker stadig opp igjen i Munchs verker, i malerier som Det syke barn (1886, portrett av hans syke søster Sophie), Vampyr (1892-94), Aske (1894) og Pikene på bryggen. Sistnevnte viser svake figurer med ubestemmelige og skjulte ansikter, med formene av tunge trær og rugende hus truende over seg, der de stod på broen i Åsgårdstrand. Munch portretterte ofte kvinner som sanselige og lidende, eller som uhyggelige, livsoppslukende vampyrer.

Vocab

maler m. 'painter' (artistic, and painter/decorator)
ubestridt 'undesputed / unchallenged'
berømmelse m. 'fame'.  Verdensberømmelse 'world wide fame'
virke nt. 'work'
strekke seg (strakte, strakt) 'stretch / span'. Hans virke strekker seg over 60 år 'his work spans 60 years'
ham m. 'skin / fur'
hamskifte nt. 'change of skin - complete change'.  Han har skiftet ham 'the leopard has changed its spots'  
påvirke (påvirket, påvirket) 'influence / affect'
retning m. 'direction'
innhold nt. 'content'
innholdsmessig 'contentwise'
beslektet ' related'
benytte (benyttet, benyttet) 'make use of''
uvariert 'unvaried'
flate m. 'surface / expance'
avgjørende ' decisive / crucial / conclusive / final'
forbinde (forband't, forbundet) 'connect / combine'
opplevelse m. 'experience'. Barndomsexperience 'childhood experience'
heftig 'intense / vehement / acute / violent'
lade (ladet, ladet) 'charge'
uttrykkskraft m. 'expressiveness / force of expression'
militærlege m. 'army doctor'
militærforlegning m. 'army camp'
koprs nt. 'corps'
avskjed m. 'say good bye / dismissal'
avskjedsbrev nt. 'good bye letter'
nøye 'exactly / carefully'.  Hør nøye etter 'listen carefully'
hinannen 'each other' (old fashioned for 'hverandre')
hovedsakelig 'mainly'
befolke (befolket, befolket) 'populate'
inntekt m. 'income'
bløt 'soft'
ubemidlet (pl. ubemidlede) 'poor / without means)
lide (led, lidd) 'suffer'.  Lide nød 'suffer hardship'
dødsfall nt. 'death'
anfall nt. 'attack'
gikt f. 'rheumatism'
eventyr nt 'fairy tale'
komme inn,  here 'get a place / be accepted'
kongelig 'royal'
tegne (tegnet, tegnet) 'draw'
billedhugger m. 'sculptor'
omgåes ( -- omgikkes) 'associate with, frequent'
bryte (brøt, brutt) 'break'
tilbud nt 'offer'
avslå (-slo, -slått) 'refuse / decline'
gamling m. 'old man'.  Gamla f. 'old woman'
ødelegge (ødela, ødelagt) 'destroy'
stille ut (stilte, stilt) 'exhibit'
delta (-tok, -tatt) 'participate / take part'
avdeling m. 'division / section'
bakgrunn m. 'background'
skare m. 'cowd'
tilhenger m. 'hanger-on / follower'
tildels ' partly'
sette (satte, satt), here 'leave behind'
spor nt. 'trace / footprint'  Hans tragiske barndom satte spor i hans kunst 'his art was influenced by his tragic childhood' 
toppe seg (toppet, toppet) 'come to a head'
eiendom m. 'property'
overta (-tok, -tatt) 'take over'
forestå (-sto, -stått) 'be responsible for'
oppførelse m. (av en bygning) 'erection of a building, (av et skuespill) performance of a play
rive (rev, revet) 'tear / demolish'
verdi m. 'value'
minneskmerke nt. 'monumnet / memorial'
enkel 'simpel'
nedfor ' depressed'
planlegge (-la, -lagt) 'plan'
i tillegg 'in addition'
begrave (begrov, begravet) 'bury'
gravlund m. 'cemetery'  
sinnsbevegelse m. 'emotion / agitation'
snu opp ned (snudde, snudd) 'turn upside down'
sanseinntrykk nt. 'perception'
frykt m. 'fear / dread)
uhyggelig 'sinister / ominous / creepy'
sluke (slukte, slukt) 'swallow whole / devour'

  • No labels