UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • En oversettelse. Et dramatisk naturfenomen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ordforråd

En oversettelse

En av fordelene ved å være oversetter er at man kan arbeide hjemme.  Ulempene er at arbeidet kan bli ensomt og at stoffet man oversetter ofte er kjedelig.

For et par uker siden gjorde jeg en oversettelse som faktisk var ganske interessant.  Jeg fikk den fra en isbreekspert i Wales som holdt på med en doktoravhandling.  Den handlet om en liten bit av en isbre langt inne på fjellet i Norge.  Bak isbreen er det et ganske stort vann.  Isbreen demmer opp for vannet, men av og til raser store blokker av isbreen ut og det forårsaker enorme springfloder.  Problemet er at man aldri vet når dette kan skje og at det derfor er farlig å oppholde seg i dalen som fører ned fra isbreen.  Lokalbefolkningen behandler derfor denne dalen og breen med stor respekt.

Oversettelsen var mest en redegjørelse for hva som forårsaker disse plutselige flommene: Brevannet smelter på varme somre og øver stadig større press på isen i breen.  Noen ganger bygges presset opp over perioder på flere tiår, helt til breen plutselig gir etter for vannmassene.

Til slutt fulgte en redegjørelse for forskjellige flommer:

I 1953 hadde for eksempel en botaniker fra Oslo ligget i telt litt oppe i fjellsiden sammen med kone, datter, svigersønn og barnebarn.  Plutselig hørte de en forferdelig sus.  Nede i dalbunnen, ca. 10 meter under dem, der det for et øyeblikk siden hadde vært en slette med grønt, fint gress, var det plutselig blitt en rasende elv med frådende vannmasser.  Senere fortalte botanikeren at de først hadde begynt å sette opp teltet nede på den grønne flaten, men så hadde de oppdaget at det var fullt av saue-og hestemøkk der. Han fortalte også at banebarna hadde lekt på sletten bare få minutter før springfloden kom.  Det merkelige var at datteren hans plutselig hadde blitt helt hysterisk og gitt seg til å rope og skrike at barna skulle komme opp til teltet, straks! Og ikke før hadde de kommet opp, så var springfloden der...

vocab

oversettelse m. 'translation'
oversetter m. 'translator'
ulempe m. 'disadvantage'
stoff nt. 'material'
isbre m. 'glacier'
demme opp (demte, demt) 'dam up'
rase (raste, rast) 'slide'
ras nt 'landslide'
springflod m. 'flash flood'
redegjørelse m. 'account, statement'
forårsake (forårsaket, forårsaket) 'cause'
flom m. 'flood'
øve press på (øvde, øvd) 'apply pressure to'
tiår nt 'decade'
slette m. 'plain, level/flat country'
rasende 'furious'
frådende 'foaming, angry'
flate m. 'plain'
sau m. 'sheep'
hest m. 'horse'
møkk f. 'dung, dirt, muck, filth'
merkelig 'weird'
gi seg til (ga, gitt) 'start doing something'
straks 'at once'

Oppgave: 

Les teksten ovenfor.  Fyll inn tomrommene i teksten nedenfor med med alternative ord og uttrykk.

En av fordelene ved å være oversetter er at man kan ... hjemme.  Ulempene er at arbeidet kan bli ensomt og at stoffet man oversetter ofte er ... .

.... gjorde jeg en oversettelse som faktisk var ganske interessant.  ..... fra en isbreekspert i Wales som ... med en doktoravhandling.  Den handlet om en liten bit av en isbre langt inne på fjellet i Norge.  Bak isbreen er det et ... stort vann.  Isbreen demmer opp for vannet, men av og til raser store ... av isbreen ut og det forårsaker ... springfloder.  Problemet er at man aldri vet når dette kan ... og at det derfor er farlig å .... i dalen som fører ned fra isbreen.  Lokalbefolkningen behandler derfor denne dalen og breen med stor respekt.

Oversettelsen var mest en .... for hva som forårsaker disse plutselige flommene: ... smelter på varme somre og øver stadig større press på isen i breen.  ... bygges presset opp over perioder på flere tiår, helt til breen plutselig gir etter for vannmassene.

Til slutt fulgte en redegjørelse for forskjellige flommer:

I 1953 hadde for eksempel en botaniker fra Oslo ligget i telt litt oppe i fjellsiden sammen med kone, datter, svigersønn og barnebarn.  Plutselig hørte de en ... sus.  Nede i dalbunnen, ca. 10 meter under dem, der det for et øyeblikk siden hadde vært en slette med grønt, fint gress, var det plutselig blitt en ... elv med frådende vannmasser.  Senere fortalte botanikeren at de først hadde begynt å sette opp teltet nede på den grønne flaten, men så hadde de oppdaget at det var ... saue-og hestemøkk der. Han fortalte også at ... hadde lekt på sletten bare få minutter før springfloden kom.  Det ... var at datteren hans plutselig hadde blitt helt hysterisk og ... å rope og skrike at barna skulle komme opp til teltet, ...! Og ikke før hadde de kommet opp, så var springfloden der.

  • No labels