UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • En sann historie fra 1716
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En sann historie

På begynneslen av 1700-tallet var Skandinavia helt annerledes enn i dag.  Norge var en del av Danmark, en union der de to landene skulle være likeverdige, men hvor Danmark mye mer likeverdig enn Norge.  Sverige var en mektig stat og den svenske kongen Karl den 12. ville gjøre landet til en Europeisk stormakt.  Han hadde store landområder rundt Det baltiske hav og hadde planer om å legge under seg deler av Russland.  Sommeren 1709 møttes han og den russiske tsaren, Peter den store, i slaget ved Poltava.  Peter den Store vant og Karl den 12. måtte gi opp planene om erobring av russiske områder.  Men Karl var ikke knust.  I flere år sendte han hæravdelinger inn i Norge for å ta landet fra Danmark.  Noen av disse avdelingene kom så langt som til området rundt Tyrifjorden, og her er hva som skjedde med en av dem.

Sound (select Open not Save)

En aprildag i 1716 kommer det en tropp på ca. 220 svenske soldater marsjerende over skogen mot Tyrifjorden og Drammen.  Det er bare denne lille avdelingen. De har ingen hester og ingen kanoner.  Lederen er en kaptein på ca. 35 år.  Han tenker at han  kanskje snart skal hjem til kona og de tre ungene i Sverige.  De bor i et lite hus midt i en eplehage i en liten svensk by.  Bak ham kommer en resten av soldatene.  De er svært unge og svært slitne.  De har gått i flere uker.  Noen ble med i krigen fordi de ville oppleve eventyr eller fordi de ville komme vekk fra fattigdommen hjemme. I stedet ble det bare slit.  Den eldste er 24.  Han har en kjæreste i kåne som han vil gifte seg med.  Den yngste er 16 år.  Han hater krigen og tenker på de snille foreldrene sine som han elsker.

Ved middagstid stopper de og spiser grått, surt brød.  De er veldig sultne og det er ikke nok brød til at de kan bli mette.

Snart går veien gjennom en liten dal.  Dalsidene er bratte. På hver side av dalen er det høye trær.  Kapteinen liker seg ikke.  Det er lett for norske soldater å gjømme seg bak de store trærne. 

Plutselig bryter helvete løs.  Børser smeller.  Store steiner og tømmerstokker ruller og knuser soldatene.  Etter en halv time er alle de svenske soldatene døde unntatt en.  Han løper langt innover i skogen og gjemmer seg hvor ingen kan finne ham.  Der blir han boende i en hule.  Av og til mister bøndene en sau.  De tror det er ulv eller bjørn som har tatt den. 

Dette skjedde i 1716, altså for over 280 år siden.  Men på mørke, grå høstdager liker ingen å gå alene i skogen, for da kan det plutselig dukke opp en soldat i en merkelig, gammeldags uniform.

 Dette er historien slik den blir fortalt blant lokalbefolkningen.  Sannehten er  at det var et godt planlagt og organisert angrep fra nordmennenes side.  Det skjedde den 15. eller 16 april 1716. Av at de mellom 200 og 240 svenske soldatene ble 32 drept og 28 såret.  28 døde svensker ble liggende igjen i den lille dalen, Nordkleive som den heter. Resten av svenskene trakk seg tilbake.  Etter denne trefningen ga Karl den 12. opp tanken på å erobre Norge.

Vocab

begynnelse m. 'beginning'
1700-tallet nt. 'the 1700s' 
likeverdig 'equal (partners)'
mektig 'mighty, powerful'
stormakt m. 'big power, powerful nation'
landområde nt. 'area of land'
vinne (vant, vunnet) 'win'
slag nt. 'battle'
knuse (knuste, knust) 'crush'
flokk m. 'croud, group'
hæravdeling m. 'army detachment'
rekke f. 'row, line'
svært 'very, extremely'
sliten (slitne pl.) 'exhausted, tired, worn out'
fattigdom m. 'poverty
sur 'sour' , surt brød 'sour bread'
mett 'full, satisfied'
like seg 'like it, feel comfortable, happy'
bratt 'steep'
gjømme seg 'hide (one's self)
helvete nt. 'hell'
helvete bryter (brøt, brutt) løs 'hell breaks loose'
børse f.  '(hunting) gun'
smelle (smalt, smelt) 'crack, (gun) bang'
tømmerstokk m. 'log'
rulle (rullet, rullet) 'roll'
hule m./f. 'cave'
miste (mistet, mistet) 'lose'
bønder pl. of bonde m. 'farmer'
sau m. 'sheep'
gå forrerst (gikk, gått) 'walk in front, lead the way'
gammeldags 'old fashioned'
forrerst 'in front'
ellers 'otherwise, apart from that'
trefning m. 'skirmish'

Oppgaver:

Hvordan tror du det gikk med den soldaten som klarte å rømme? (Skriv ca. 200 ord.)

Flow exercises

Sound (select Open not Save)

List of strong verbs

Norwegian Verb Tenses