UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Et lite eventyr
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et lite Eventyr


By Jacob Barber

En vinternatt, for ikke så lenge siden, begynte det å snø. Det snødde og det snødde (og det snødde) inntil hele verden var dekket av snø. Det var så mye snø at alle mennesker måtte gå inn i husene sine, og stimle rundt ildstedene sine. Den snille gamle gårdbrukeren trosset snøstormen for å hente alle dyrene inn til den varme låven. Men, det var så kaldt (og han var så veldig gammel) at han glemte å bringe favorittbukken sin inn! Tannsmiler, bukken, skrek og skrek etter gårdbrukeren, men han kom ikke.  Tannsmiler var så kald at han trodde at han skulle fryse i hjel! Han husket at låven lå nær et vakkert tre, men det hadde snødd så mye at han ikke kunne se hvor det var. Han fant ut at det måtte være i sør, fordi det var i nedover dalen.  (Tannsmiler var litt dum, spesielt for en bukk). Etter at han hadde gått litt traff Tannsmiler en kjempeedderkopp.
"Huff, for et vær! Det er så kaldt! Kommer du ikke med meg til spindelveven min?" spurte edderkoppen.
Men Tannsmiler hadde hørt alt om edderkopper...
Etter at han hadde gått litt mer og krysset en bekk traff han en listig rev.

"Huff, for et vær! Det er så kaldt! Blir du ikke med meg til hiet mitt?" spurte reven.
Men Tannsmiler hadde hørt alt om rever...
Tannsmiler ga seg av sted igjen for å finne den varme låven. Han kom til en mørk skog, og der traff Tannsmiler en skummel ulv.
"Huff for et vær! Det er så kaldt! Du bør komme med meg og møte pakket mitt" sa ulven.
Men Tannsmiler hadde hørt alt om ulver...
Tannsmiler fortsatte langs veien for å finne den varme låven. Etter at han hadde klatret opp et bratt fjell traff han en sterk isbjørn!
"Huff for et vær! Det er så kaldt! Du må komme hjem til meg, og møte ungene mine!" insisterte isbjørnen.
Men Tannsmiler hadde hørt alt om isbjørner...
Etter at han hadde reist hele natten kom Tannsmiler til en liten by.
"Ah, man kan alltid stole på mennesker," sa Tannsmiler til selv.
Og så traff Tannsmiler byens unge slakter.
"Huff, for et vær! Det er så kaldt! Men, du, du ser så veldig deilig ut!"
Tannsmiler forstod ikke hva den unge slakteren hadde sagt, så fulgte han etter slakteren til byen og til huset hans...
Den julen satt epperkoppen sammen med alle fluene fra området og de hadde en fin middag . Reven satt sammen med harene, ulven sammen med hjortene, og isbjørnen sammen med selene. Tross alt var det jul. Den unge slakteren satt også sammen med kona si, og la i seg deilig ferskt ribbekjøtt...

Vocab

dekke (dekte, dekt) 'cover'
stimle (stimlet, stimlet) 'crowd around (together)'
ildsted nt. 'fireplace'
trosse (trosset, trosset) 'brave'
hente (hentet, hentet) 'gather, collect'
låve m.'barn'
bukk m. 'male goat'
fryse i hjel (frøs, frosset) 'freeze to death'
kjempe m. 'giant'
edderkopp m. 'spider'
kjempeedderkopp 'gigantic spider'. Kjempestor, kjempegod etc. 'extremely big, extremely good etc'
spindelvev nt. 'cobweb'
bekk m. 'brook, narrow stream'
listig 'sly'
huff 'my goodness'
hi nt. 'den, layer'
gi seg av sted (gav, gitt) 'set out, get going'
skummel 'sinister, eery, shady'
pakk nt. 'pack'
bratt 'steep'
stole på (stolte, stolt) 'trust'
slakter m. 'butcher'
deilig 'lovely, delicious'
flue f. 'fly'
område nt. 'area'
hare m. 'hare'
hjort m. 'deer'
sel m. 'seal'
legge i seg (la, lagt) 'gorge, stuff oneself (with food)'

  • No labels