UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Idiomatic expressions with prepositions
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

See also:

Norwegian idiomatic expressions with prepositions

Below, list over the most used expressions with prepositions


Preposisjonsuttrykk

An idiomatic prepositional phrase or expression is:

A: When a verb followed by a preposition forms a set and unchangeable phrase or expression: å ha råd til, å be om.

B: When a preposition and a nown or other word constellations form a set phrase or expresion: i håp om, i full fart,

    å være ivrig etter.

A prepositional phrase can be long or short or followed by a sentence.  Hun ba meg om penger - she asked me for money.  Hun er alltid ivrig etter å hjelpe folk som ikke har det så bra - she is always keen to help people who are not so weel off.

The Norwegian language has a mulititude of such expressions.  Their meaning is not always apparent or obvious, which is why it is necessary to learn them.  It is not obvious that om et år means in a year.  Or that den tiden means at that time.  Many expressions are even less transparent like for example: Å stikke av which does not mean to stick off  but to run off / do a runner.  Or,  å stryke på dør does not mean means to stroke on the door, but rather to leave in a hurry. 

Below you will find lists over some of the most frequently used preopsitional phrases.

Av

For

Etter

Fra

Med

Over

Om

På and I

Til

Exercise

Some basic expressions

I

I tre år, i to timer etc.  Jeg har bodd i London i tre år. Jeg har sittet her i tre timer (duration of time)

I går, i dag, i morgen etc.  Jeg så ham i går.  Han kommer i morgen (future)

Få tak i.  Jeg må få tak i en lilla genser (get hold of) 

I siste øyeblikk.  Han ble reddet i siste øyeblikk (he was saved at the last moment) 

Langs

Han går langs veien (along)

Hun sykler langs stranden (alongside)

Om

Om sommeren, om våren, om søndagene, om morgenen, om kvelden etc.  Jeg drar alltid på ferie om sommeren.  Om våren er det mange fine blomster. Jeg spiser alltid middag om kvelden. (habit/ in general)

Om et år, om en time etc.  Han komer om en time.  Om et år skal jeg reise til Amerika. (future)  

Om en stund.  Han kommer om en stund (in a while)  

Snakke om, fortelle om, skrive om etc.  Han snakker alltid om seg selv (talk/ write about etc) 

En bok om, en film om etc.  Jeg har skrevet en bok om tigrene i Sibir. (a bok about)

Lyst på.  Jeg har lyst på en iskrem. (fancy, only used with a noun)

Huske på.  Husk på å kjøpe en avis til meg. (remember)

Tenke på.  Han tenker ofte på familien sin. (think about)

Tro på.  Hun tror på engler. (believe in)

Høre på.  Du skulle ha hørt på meg. Jeg liker å høre på musikk. (listen to)

Se på.  Han sitter alltid og ser på TV. (watch)

Vente på.  Jeg venter på vennen min.  (wait for)

Ta på seg.  Ta på deg en jakke. (get dressed in/ put on) 

På ti år, på 20 år etc.  Jeg har en bror på ti år  (old/ of age)

Til

Bruke til.  Vi bruker en penn til å skrive med. Jeg har en liten bil til å kjøre rundt i. (use for)

Ha lyst til.  Jeg har lyst til å gå på kino (want to, only with infinitive)

Ha lov til.  Sønnen min på ti år har ikke lov til å være ute om kvelden. (be allowed)

Være vant til.  Jeg er vant til å ha varmt og kaldt vann i huset. (used to)

For

Gjør det for meg.

For å.  Han studerer for å lære norsk.  Vi går på restaurant for å spise.  (in order to, must say for å på norsk)

  • No labels