UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Katta i sekken
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katta i sekken

1. Gå amok - gå berserk (go berserk / go mad)

2. Tape ansikt - miste ansikt  (loose face)

3. Få/gi avskjed på grått papir - få sparken (get sacked)

4. Få/ha noen år på baken - ha mange år bak seg - ha erfaring  (be experienced / have experience)

5. Gå i ball / gå i surr - bli bare rot  (things get messed up)

6. Ting skjærer seg - ting går galt  (things go wrong)

7. I lange baner - i store mengder - mer enn nok (more than enough)

8. Gå i baret - bli lurt - dumme seg ut  (make a fool of oneself)

9. Stå opp med det gale beinet først - stå opp på feil bein - være i dårlig humør  (be in a bad mood)

10. En bjørnetjeneste - noe du gjør for noen som er vel ment men har morsatt resultat  (a disservice)

11. Det er bare blåbær - det er enkelt/lett (it's quite simple)

12. Kaste blår i øynene på noen - narre noen (deceive / cheat / trick somebody)

13. Føre noen bak lyset - (nearly same as 12)

14. Blåse opp noe - forstørre noe (enlarge)

15. Blåse seg opp - bli overdrevent sint (storm in a tea cup)

16. Gjøre rent bord - spise alt som er satt frem- vinne alt i en sportskonkurranse, for eks  (win it all)

17. Bank i bordet - (touch wood)

18. Klare brasene - overvinne vanskelighetene  (overcome the problems)

19. Stille seg i bresjen for noe - (take the lead in a cause)

20. Kaste noe/noen på båten - gi opp noe - la noe gå  (leave something / get rid of something)

21. Gi en god dag i noe(n) - ikke bry seg om noe(n) - (not care a damn)

22. Drite seg ut - dumme seg ut  (make a fool of oneself)

23. Bite i det sure eplet - være nødt til å finne seg i noe (eat humble pie)

24. Gå fem på - bli lurt

25. Steke i sitt eget fett - ligge i den sengen du har redd (stew in one's own juices)

26. Få ut fingeren - komme i gang (get going)

27. Klø i fingrene etter (å gjøre) noe - ha sterk lyst til  (itching to do something)

28. Se mellom fingrene med noe - å bevisst overse noe (pretend not to notice / turn a blind eye)

29. Falle i fisk - et prosjekt som mislykkes  (end in failure)

30. To fluer i en smekk - (two birds with one stone)

31. Gå fløyten - gå tapt - (go to waste, come to nothing)

32. Gå noen en høy gang - være bedre enn noen  (be much better than someone)

33. Henge med geipen - være sur  (be grumpy)

34. Sitte/ være/ leve på den grønne gren - være rik og suksessfull  (be rich and successful)  sit on a green branch

35. Bite i gresset - innrømme at du har tatt/ gjort feil  (admit a mistake / own up)

36. I grevens tid - i rette øyeblikk - i siste sekund  (in the nick of time)

37. Love noen gull og grønne skoger - love noen lykke og rikdom - love mer enn du kan holde  (promise more than you can keep)

38. Guri malla - gode Gud! (my goodness)

39. Over hals og hode - i største hast - hodestups - handle uten å tenke  (act without thinking)

40. Være noe på sin hals - med liv og sjel (be fanatical about something)

41. Inn i hampen - bort i veggene - totalt meningsløst  (completely meaningless)

42. Bringe/ komme/ være i harnisk - veldig sint - opprørt  (become furious / rant and rave)

43. Ikke være høy i hatten - føle seg redd - underlegen  (to feel very small / feel afraid)

44. Bli/ være hekta på noe - være totalt fascinert av noe  (fascinated by something / addicted to something)

45. Komme til hektene - bli frisk / bra etter en sykdom / ulykke eller et sjokk  (get well / get back to normal)

46. Sette seg/ sitte på sin høye hest - være stolt - overlegen - tro du er bedre enn andre  (act as though you're better than others)

47. Få hetta - bli helt oppgitt/ nesten hysterisk over noe  (become hysterical about something)

48. Det er hipp som happ - det kan være det samme - kommer ut på ett  (it's all the same)

49. Hundreogett er ute - alt er galt - det ble masse bråk  (there will be terrible trouble)

50. Komme i heisen - komme i en vanskelig situasjon  (get into a difficult / embarrassing situation)

51. Gå gjennom ild og vann for noen - gjøre alt/ hva som helst for noen  (do anything for someone)

52. Gå i ilden for noe(n) - gå til kamp - gjøre en innsats for noe(n)  (do all you can / be dedicated)

53. Jekke seg opp - kjekke seg (try to look/ seem brave and impressive)

54. Ta kaka - vinne prisen  (get the big prize)

55. Gi katten i noe - ikke bry seg om noe (don't give a damn / couldn't care less)

56. Gå som katten rundt den varme grøten - aldri komme til saken (talk without getting to the point)

57. Kjøpe katta i sekken - gjøre et mislykket kjøp  (make a bad buy / purchase)

58. Trampe i klaveret - si/ gjøre noe dumt eller taktløst  (do / say the wrong thing)

59. Skille klinten fra hveten - skille det verdifulle fra det verdiløse  (separate out the good from the bad)

60. Ha klokkertro på noe(n) - tro veldig sterkt på noe(n)  (to believe fanatically in something / someone)

61. Gå fra konseptene - miste hodet/ besinnelsen  (go mad)

62. Være helt korka - være dum  (be very stupid)

63. Dra/ reise/ seile/ stryke sin kos - dra sin vei  (take / run off)

64. Gi en kurven - gi avslag på et frieri (turn down a suitor)

65. Gjøre en kuvending - skifte totalt mening (take a U-turn)

66. Gi/ få det glatte lag - si sin mening om noen - skjelle utnoen  (say your opinion)

67. Stå last og bram med noen - holde sammen i godt og vondt  (stay together throug thick and thin)

68. Være liv laga - ha rett itl å leve  (someone will survive / has the right to survive)

69. Være loslitt - svært utslitt (threadbare)

70. På lykke og fromme - tilfeldig - gjøre noe/ dra på reise uten plan  (take off without a plan and hope for the best)

71. Som et olja lyn - i rasende fart (at the speed of lightning)

72. Den gyldne middelvei - en måteholden fremgangsmåte (happy medium)

73. Morgenstund har gull i munn - (the early bird catches the worm)

74. Være helt bak mål - være idiotisk/ dum/ urealistisk  (totally out of touch)

75. Være helt nils - være tufsete/ dum  (be completely stupid)

76. La nåde gå for rett - la være å straffe - vise mildhet/ sunn fornuft Let someone get away / let someone off the hook)

77. Kjenne sine pappenheimere - kjenne folk - vite hva man kan vente av dem (know what to expect from people)

78. Få sitt pass påskrevet - få kraftig kritikk  (be told unpleasant truths about oneself)

79. Ikke ha peiling - ikke ha anelse (no idea / have no idea)

80. Miste peppen - miste gå-på humøret - miste entusiasmen  (loose the enthusiasm)

81. Ta peppen fra noen - ta motet fra noen  (discourage someone)

82. (dra) ditt pepperen gror - dra til helvete  (go to hell)

83. Ikke legge to pinner i kors for noe(n) - ikke gidde å kjøre noe for noe(n)  (make no effort at all)

84. Danse etter noens pipe - følge noen helt slavisk  (follow someone slavishly)

85. Sy puter under armene på noen - gjøre det altfor lett for noen (mollycoddle)

86. Være høy på pæra - være overlegen/ arrogant  (be haughty)

87. Ha en rev bak øret - tenke på/ planlegge noe lureri  (be sly)

88. Ta rev i seilene - opptre mer forsiktig - moderere seg  (act more carefully)

89. Saken er biff - saken er i orden  (that's OK)

90. Trampe/ tråkke i salaten - gjøre/ si noe upassende  (do/ say something you shouldn't have said)

91. Ta skjeen i en annen hånd - ta seg kraftig sammen (turn over a new leaf)

92. Over en lav sko - uhemmet - i massevis  (without restraint)

93. Falle i staver - glemme seg bort - falle i tanker og glemme det man gjør (blank out / forget what you're doing)

94. Stopp en halv - vent et øyeblikk  (hang on a minute)

95. Hele sulamitten - alt sammen - hele greia (the lot)

96. Koke suppe på en spiker - få noe ut av ingenting  (make something out of nothing)

97. Tort og svie - ubehag og krenkelse  (whatever you have suffered over something)

98. Ugler i mosen - noe mistenkelig  (something fishy / not right)

  • No labels