UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Moderne Legender
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er en legende?

Sound (select Open not Save)

En legende er en historie som har blitt fortalt imange år, kanskje tusen eller mer.  Historiene gir seg ut for å være sanne, men ingen kan si med sikkerthet hvorvidt de er sanne eller ikke.  Kanskje bygger de på noe som virkelig har skjedd og kanskje ikke.  I England finner vi for eksempel alle legendene omkring Kong Arthur.  Ingen vet med sikkerhet når Kong Arthur levde, om han virkelig var en konge eller bare en stor leder. Mange lurer på om han i det hele tatt har levd. I Norge har vi legender omkring St. Olav.  Vi vet hvor og når han levde, men er alle historiene som fortelles om ham sanne?
Vi har også urbane eller moderne legender, ting som skal ha skjedd i våre dager.  Folk som forteller dem fremstiller dem som sanne, og at det har skjedd en venn eller en venn av en venn.

Vocab

gi seg ut for å være noe 'pretend to be something' (idiomatic expression)

med sikkerhet 'with certainty'

hvorvidt 'whether'

bygge på noe 'be based on something'

fremstille (-stilte, -stilt) 'pretend, make out'

Flere legender

Passasjeren

  • No labels