UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Morskjaerlighet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Morskjærlighet

Sound1 (select Open not Save)


Dette er en historie som min bror en gang leste i en avis, og som ifølge avisen skulle ha skjedd et eller annet sted på kysten av Nord Tyskland:
En mor bodde sammen med sønnen sin på en bondegård.  Da Den annen verdenskrig begynte, visste hun at så snart sønnen hennes ble 18 år, ville han bli innkalt i hæren, og sannsynligvis bli drept i krigen.  Siden hun nødig ville miste sin eneste sønn, sa hun til ham at han måtte gjemme seg i kjelleren, og sønnen gjorde som moren hans sa.  Til myndighetene sa hun at sønnen hadde flyttet vekk, og at hun ikke visste hvor han var.

Tiden gikk, sønnen satt i kjelleren om dagen, og om natten når alt var stille, hendte det at han gikk ut.  Kjelleren hadde et lite vindu så han kunne se ut.  Gjennom vinduet så han jordene og litt av skogen.  En gang hørte han skyting og sterk motordur i flere dager.  Han hørte også lyden av bombefly.  Hele dagen sto han ved det lille vinduet.  Han så flokker med gråkledde soldater som gikk og løp oppover mot skogen og forsto at nå hadde krigen kommet til hjemstedet hans.  Et fly falt ned i skogkanten og eksploderte i et hav av flammer og svart røyk.  Det var et skremmende syn og gutten gjemte seg innerst i kjelleren hvor ingen kunne finne ham.  Moren sa at det var de tyske soldatene som var på retrett, men at kampene fortsatte lengre inne i landet.

Etter noen dager var alt rolig.  Den milde vårsolen skinte over skogen og fuglene sang vakrere enn noen gang før.  Ellers var det ikke et menneske å se, som om alle, unntatt gutten og moren var døde.  Hva moren ikke fortalte var at sønnen hadde sett krigens siste kamper, at krigen var slutt og at sønnen kunne komme frem igjen.

Sound2 (select Open not Save)

Årene gikk, sønnen bodde fremdeles i kjelleren.  Moren brakte ham frokost og middagsmat.  Kveldsmaten fikk han spise oppe hos henne.  Hun hørte aldri på radio og kjøpte aldri aviser.  Moren sa til sønnen at siden alt var så rolig, kunne han arbeide på jordene om natten.  Om dagen, når sønnen satt i kjelleren, gikk moren ute og arbeidet.  Hun holdt seg for seg selv og snakket sjelden med noen.  Naboene lurte på hvordan hun kunne gjøre alt gårdsarbeidet alene uten noen til å hjelpe seg.  Gården hennes var alltid velholdt og fin.  Folk syntes det var noe uhyggelig med gården, og noen sa at de hadde sett en mann som arbeidet på jordene om natten.

Fra gården kunne sønnen se at flyene som fløy over himmelen ble større og raskere.  Av og til gikk han ned til veien før det var blitt helt mørkt, og da så han skinnende biler i mange slags farger.  Han trodde at flyene og bilene var nytt krigsmaskineri som tyskerne hadde funnet opp.  Hver morgen sa moren at han måtte gå ned i kjelleren igjen, og så låste hun døren bak ham.  

Naboene fant ham i 1978.  De hadde ikke sett moren på flere dager, og lurte på om hun kanskje var syk eller hadde dødd.  Da de kom inn i huset ble de møtt av et skremmende syn.  En gammel mann, som de aldri hadde sett før, sto midt på gulvet og pekte på dem med et gammelt gevær.  Det var sønnen som trodde at fienden hadde kommet for å ta ham.  Han visste ikke at krigen hadde vært slutt i over 30 år.  Moren lå død i rommet ved siden av.

Da jeg fortalte denne historien til en tysker som hadde vokst opp i Nord Tyskland på 1950-tallet, sa han at det umulig kunne være sant.  Alle på den tyske landsbygda kjente hverandre, og ingen kunne skjule et menneske i kjelleren i over 30 år. 

Expressions

gir seg ut for å være sann - claims to be true
i det hele tatt - whether at all
fremstiller historien som sann - tells the story as if believing that it is true
et eller annet sted - some place or other
innkalt i hæren - called up to join the army
holdt seg for seg selv - kept to herself

Vocab 

sann 'true'
sikkerhet 'safety, certainty'
hvorvidt 'whether'
bygge (bygde,bygd) 'build'
virkelig 'real, really'
skje (skjedde, skjedd) 'happen'
omkring 'around'
leder m. 'leader'
lure 'wonder, cheat'. Lure på 'wonder if'
fremstille (fremstilte, fremstilt) 'present, give an account of something'
avis m. 'newspaper'
ifølge 'according to'
bondegård m. 'farm'
innkalle (innkalt, innkalt) 'call up'
hær m. 'army'
sannsynligvis 'probably, most likely'
drepe (drepte, drept) 'kill'
nødig 'rather/preferably not'
kjeller m. 'basement'
myndighet m. 'authority'
flytte (flyttet, flyttet) 'move (house)'. Fytte seg 'move oneself, get out of the way'
hende (hendte, hendt) 'happen'
jorde nt. 'field'
skyting m. 'shooting'
motordur m. 'humming of engine'
bombefly nt. 'bomber plane'
skogkant m. 'edge of forest'
flamme m. 'flame'
røyk m. 'smoke'
skremmende 'scary, frightening'
retrett m. 'retreat'
rolig 'quiet'
vårsol f. 'sun of spring'
unntatt 'except'
kamp m. 'fight, battle'
komme frem (kom, kommet) 'come out, appear'
middagsmat m. 'dinner'
kveldmat m. 'supper'
siden 'as, since'
nabo m. 'neigbour'
gårdsarbeid nt. 'farm work'
velholdt 'well kept/looked after'
uhyggelig 'sinister, ominous, grim'
skinnende 'shiny'
rask 'quick, fast'
slag nt. 'kind, sort'. Mange slags 'many kinds of' (also means battle)
finne opp (fant, funnet) 'invent'
låse (låste, låst) 'lock'
gulv nt. 'floor'
peke (pekte, pekt) 'point'
gevær nt. 'gun (rifle, shotgun etc)'
umulig 'impossible'. Det kan umulig være sant 'It can't possibly be true.'
landsbygd f. 'countyside'
skjule (skjulte, skult) 'hide, conceal'

0ppgaver:

Svar på spørsmålene.
1. Hvorfor stengte moren sønnen inne i kjelleren i over 30 år?
2. Hva tror du skjedde med sønnen etter at han ble oppdaget?
3.Skriv en dialog mellom sønnen og folkene som fant ham (ca. 150 ord). Eller, skriv fortellingen fra sønnens synspunkt (Ca 150 ord)

  • No labels