UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary B
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

badekar nt. 'bathtub'

badstue m. 'sauna'

bakende m. 'arse, backside'

bakgrunn m. 'background'

bakke m. 'hill'

barbere seg (barberte, barbert) 'shave'

barbersaker pl. 'shaving things'

befolke (befolket, befolket) 'populate'

befolkning m. 'population'

begge 'both'

begi seg (-ga, -gitt) 'set out, start out'

begrave (begrov, begravet  /begravd) 'bury'

begrep nt. 'concept'

begynnelse m. 'beginning'

bekk m. 'brook, narrow stream''

bekrefte (bekreftet, bekreftet) 'confirm'

bekymre (bekymret, bekymret) 'trouble, worry'

belage (belaget, belaget) 'prepare oneself, get ready'.  Vi må belage oss på 'we must be prepared for'

benytte (benyttet, benyttet) 'make use of''

berg nt. 'mountain, hill'

berghammer m. 'crag'

bergknaus m. 'crag, rock, knoll'

bergta (-tok, -tatt) 'spell-bound, bewitched, spirited into the mountain'

berømmelse m. 'fame'. Verdensberømmelse 'woeld wide fame'

beskjed m. 'message'

beskjeden 'modest, unassuming'

beslektet 'related'

bestemme (bestemte, bestemt) 'decide' when deciding something concerning others, use bestemme followed by at 'that': Jeg har bestemt at vi skal spise middag kl 6. 'I have decided that we will have lunch at six.' when deciding something concerning yourself use the reflexive: bestemme seg for å 'decide to': Jeg bestemmer meg for å spise henne. 'I decide to eat her.'

bestille (bestilte, bestilt) 'order, book'

besøk nt. 'visit; attendance'; besøke (besøkte, besøkt) 'to visit'

bestemor f. 'grandmother' c.f. farmor 'paternal grandmother'; mormor maternal grandmother'

bestå (besto[d], bestått) 'last' Det tredje rike bestod i 6 år.  Bestå av 'consist of''  Boken består av tre deler 'the book consists of three parts'

besvime (besvimte, besvimt) 'faint, pass out'

betale (betalte, betalt) 'pay'

betraktelig 'considerably'

betro (-trodde, -trodd) 'confide in (here [I wouldn't trust anybody to look after her])'

billedhugger m. 'sculptor'

bilverksted nt. 'garage, workshop for repairing cars'

binde (bandt, bundet) 'tie(up)',  Binde fast 'tighten scurely (with a rope)

bjørn m. 'bear'

blanding m. 'mixture'

blakk 'fallow. pale'

blank 'shiny'

blant 'between, among'

bli borte 'be gone, disappear'

blomstre (blomstret, blomstret) 'flower, blossom, be in bloom' 

blomstret 'flowery'

bløt 'soft'

blåklokker pl. 'harebells'

bjeffe (bjeffet, bjeffet) 'bark'

bli boende 'remain (living)'

bli fornøyd ' be satisfied'

bod m. 'storage room'

bombefly m. 'bomber plane'

bok f. (pl bøker) 'book'

bonde m. (pl. bønder) 'farmer'

bondegård m. 'farm'

boplass m. 'settlement'

borti der 'over there'. Borti en bergvegg over in a mountainside'

bortsett fra 'apart from'

bortskjemt 'spoiled (e.g. a child)'

bosette seg (bosatte, bosatt) 'settle(down)

bratt 'steep'

bre m. 'glacier'

bringe (brakte, brakt) 'to bring'

bragte alternative past of bringe (brakte, brakt) 'to bring'

broket 'colourful, motley, garish'

brolagt 'cobbled'

bruke (brukte, brukt) 'use; do habitually / usually'

bruke seg 'rage'

bryte (brøt, brutt) 'break, wrestle', bryte løs 'break loose'

brødskive f. 'slice of bread'

bud (the d is pronounced) nt. 'order, command, message'

budbringer (the d is pronounced) m. 'messenger'

buk m. 'belly'

bukk m. 'male goat, ram'. Can also mean male deer. 

bukte (seg) 'wind, meander'. Eleven buktet seg

bunn m. bottom

bunad m. 'national costume'

bygge (bygde,bygd) 'build'

bygge på noe 'be based on something'

byge m. '(rain/snow)shower'

byggeskikk m. 'housing style, architecture'

bytte (byttet, byttet) 'swap, exchange, change'

bytte til seg 'exchange'

bønn m. 'prayer'

børse f. '(hunting) gun

  • No labels