UCL WIKI

UCL Logo
The UCL Wiki will be UNAVAILABLE on Tuesday 28/01/2020 between 5 p.m and 11 p.m (GMT) while we upgrade the version of Confluence to 7.2. If you have any further queries, please contact wiki-support@ucl.ac.uk. Apologies for any inconvenience caused.
Child pages
  • N-E Dictionary G
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

gamling m. 'old man'. Gamla f. 'old woman' (slang)

gammeldags 'old fashioned'

ganske 'quite'

gatefeier m. 'street sweeper/cleaner'

gatehjørne nt. 'street corner'

gå i fella 'walk into a trap'

gå i rette med 'challenge'

gåsegang m. 'walk in single file'

geitebukk m. 'male goat'

gevær nt. 'gun (rifle, shotgun etc)'

gi seg (gav, gitt) 'stop / give up'.
Gi seg av sted 'set out, get going'.
Gi seg til 'start doing something'. Hun ga seg til å lese 'she started reading' Or: Hun ga seg til hos sin bror 'she;took up residence with her brother'

gi seg ut for å være noe 'pretend to be something' (idiomatic expression)

gift m. 'poison'

gidde 'bother, take the trouble to': jeg ikke gidder å spise ham 'I don't bother to eat him'

gikt f. 'rheumatism'

gild 'beautiful, magnificent'

gjelde (the d is pronounced) (gjaldt, gjeldt) 'be a matter / question of'

gjemme seg (gjemte, gjemt) 'hide (one's self)'

gjeng m. 'gang (not necessarily with negative connotations)

gjennom 'through'

gjennombrudd nt. 'breakthrough'

gjennomsnitt nt. 'average'

gjenskape (-skapte, -skapt) 'recreate'

gjerning m. 'deed'

gjestmild 'hospitable, friendly, welcoming'. Ugjestmild 'inhospitable, unfriendly 'unwelcoming'

gjøre (gjør, gjorde, gjort) 'do'

gjøre seg syk 'pretend to be ill'

gjøre seg til 'show off'

gledesbanne (bannet, bannet) 'swear with joy'

glemme (glemte, glemt) 'forget'

gli (gled, glidd) 'slip, slide'

godmodig 'good natured, kindly'

godter / gotter 'sweets, candy': Han spiser altfor mye godter. 'He eats far too many sweets.'

gradvis 'gradual'

grav m. 'grave'

gravid 'pregnant'

gravlund m. 'cemetary'

greier pl. 'stuff'

greie (greide, greid) 'manage, succeed at, cope with'

grense f. 'border'

gribb m. 'vulture'

griseri nt. 'disgusting mess'

grov 'gross, rude'. En grov vits 'a rude joke'. Grov i munnen 'use of rude language'

grøft f. 'ditch'

Det går opp for (en) at (gikk, gått) 'It dawns on (somebody) that'

Gud skje lov 'thank God'

gull nt. 'gold'

gulv nt. 'floor'

gunstig 'favourable'

gynge (gynget, gynget) 'rock'

gå (gikk, gått) 'walk'. Hvordan går det? Lit. 'how goes it/ how are your? Det går bra 'it goes fine/ I'm fine'. Hvordan skal det gå med meg? 'what will happen to me? Gå tom 'run out of'', gå tom for bensin/ ideer osv.'run out of petrol/ideas etc'. Gå i stykker 'go to pieces, break'

gås f. (pl gjess) 'goose'

gåselever f. 'goose liver'

gård m. 'farm',

gårdsarbeid nt. 'farmwork'

  • No labels