UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary H
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

hagemur m. 'garden wall'

hageskur nt. 'garden shed'

haike (haiket, haiket) 'hitch a ride'

hai m. 'shark'

hakk i hæl 'right behind'

hale m. 'tail'

halm m. 'straw'

handkurv m. 'shopping basket'

halvannen m./f. halvannet nt. 'one and a half'

ham m. 'skin / fur'

hamskifte nt.  'change of fur'.  Han har skifteet ham 'the leopard has changed its spots'

hanbjørn m. 'male bear'

hare m. 'hare'

haste (hastet, hastet) 'hurry'.  Hun haster av sted 'she is hurrying along'.  Det haster 'It is urgent'

haug m. 'pile, heap'

havne/hamne (havnet, havnet) 'end up': En gang havnet vi langt oppe i skogen. 'Once we ended up well up in the forest.'

havnivå nt. 'sea level'

havnivåstigning m. 'raised sea level'

heder m. 'honour'

hederspris m. 'honorary prize'

heftig 'intense, vehement, acute, violent'

heldigvis 'fortunately'

helgen m. 'saint'

helgenforklart 'become a saint'

helhetsopplevelse m. 'complete experience'

helleristning m. ' rock carving, petroglyph'

helseskadelig 'harmful (for one's health)'

hengebro m. 'suspension bridge'

hengiven 'devoted, attached'

henrykket 'delighted'

henvende seg (-vendte, -vendt) 'address, direct'

hette f. 'hood'

helvete nt. 'hell'

hende (hendte, hendt) 'happen'

hengebru m. 'suspension bridge'

hente (hentet, hentet) 'gather, collect'

hest m. 'horse'

hi nt. 'den, layer'

hinannen 'each other' (old fashioned for 'hverandre')

hinke (hinket, hinket) 'hop, hobble, limp'

hittil 'so far, up to now'

hjem nt. 'home'.

Hjemover 'homeward'

hjerte nt. 'heart'

hjerteinfarkt nt. 'heart attack'

hjerteskjærende ' heart-rending'

hjort m. 'deer'

hode nt. 'head'

hodegjerde nt. 'bedstead'

hodepine m. 'headache'.  Hodepinetabletter pl. 'headache tablets'

hodetørkle nt. 'head scarf'

holde (holdt, holdt) 'hold'. Holde kjær 'be fond of, love'. Holde til 'stay, live, be settlefd'. Han holder til i en hule 'he lives in a cave'. Holde noen fanget 'keep someone prisoner'. Holde øye med 'keep an eye on'. Holde seg våken 'stay awake'. Holde tritt med 'keep up with'

holdning m. 'bearing, behaviour, attitude'

hovedrett m. 'main course'

hovedsaklig 'mainly'

hovedstad m. (-steder, -stedene) 'capital'

huff 'oh dear, my goodnes'

hud f. 'skin'

hule m.f. 'cave'

hulke (hulket, hulket) 'sob'

hull nt. 'hole'

humpe (humpet, humpet) 'bump, jolt'

hyggelig 'pleasant'

hyllest m. 'homage, tribute'

humør nt. 'mood, humour'

humørsvingning m. 'mood swing'

husmor f. (-mødre, -mødrene) 'housewife'

hyppig 'frequent'

hyppighet m. 'frequency'

hvese (hveste, hvest) 'hiss'

hvorvidt 'whether'

hær m. 'army'

hæravdeling f. 'army detachment'

hønsehode nt. 'head of hen/chicken' (Metaphor for being stupid)

høsting m. 'harvesting'

høvelig 'appropriate, suitable'

høytid m. 'festival, celebration'

håndtak nt. 'handle(bar)'

hårete 'hairy'

hårnålsving m. 'hairpin bend'
 

  • No labels