UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary L
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

laber 'moderate'

ladet (ladet, ladet) 'charge'

lamme (lammet, lammet) 'paralyze'

landheving m. 'land rising'

landomoråde nt. 'area of land'

landsby m. 'village'

landsbygd f. 'countryside'

lang 'long'

langt borte 'far away'

lapp m. 'patch, scrap of paper'

lav 'low'

lavland nt. 'low lying land'

leder m. 'leader'

lege m. 'doctor'

leggetid m. 'bed time'

legge i vei 'set off' (idiomatic expression)

legge i seg 'scoff, eat greedily'

leie (leide, leid) 'rent'

leiegård m. 'block of flats, apartment house'

lekeplass m. 'playground'

lekker 'delicate, appetizing'

lekkerbisken m.'delicacy, titbit'

lemen nt. 'lemming'; lemenår 'lemming year'

leve (levde, levd) 'be alive'

leve av 'live on': Isbjørner lever av sel. 'Polar bears live on seals.'

levende 'living, alive'

lide (led, lidd) 'suffer'. Lide nød 'suffer hardship'

lik nt. 'coprse'

lik 'like, the same'. Like god 'good as new'

like tidlig som ellers 'as early as normally'Like ens, like dan 'the same way'

likevekt m. 'equilibrium, balance'

likevel 'nevertheless'

ligge (lå, ligget) 'lie'

ligne (lignet, lignet) 'look like'

likeverdig 'equal (partners)'

linoleum m. 'lino'

listig 'sly, cunning'

lite, mindre, minst 'little, less, least'

lokke (lokket, lokket) 'call, entice, seduce'

loppemarked nt. 'flea market, jumble sale'

lovlig 'lawful, legal'

lubben 'chubby'

lue f. 'woolly hat'

lukke (lukket, lukket) 'close, shut' Lukke opp 'open'. Lukke igjen 'shut, close'

lukte (luktet, luktet) 'smell'

lumsk 'threacherous, sly, cunning'

lure på (lurte, lurt) 'wonder about': Siden har jeg lurt på hvorfor han hadde på seg en kjole. 'Since then I have asked myself why he was wearing a dress.'

lurveleven nt. 'noise, racket'

lykkelig 'happy'

lyksalig 'blissfull'

lyksalighet m. 'bliss'

lyng m. 'heather'

lys nt. 'candle, light'

lysende 'luminous'

løfte nt. 'promise'

løype f. 'track'

løp nt. 'run'

lå See: ligge

låse seg inn (låste, låst) 'lock one's self in'

låt m. 'tune, song'

låve m. 'barn'

  • No labels