UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary O
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

oljefat nt. 'oil barrel, oil drum' 

ombygging m. 'rebuilding, reconstruction'

omfatte (omfattet, omfattet) 'encompass'

omgi (-ga, -gitt) 'surround'

omgivelse m. 'surrounding'

omgåes (---, omgikkes) 'associate with / frequent'

omkring 'around' 

område nt. 'area' 

omstille (omstilte, omstilt) 'adjust, adapt'.  Omstille seg 'adapt (to changes)'

opplevelse m. 'experience'. Barndomsopplevelse 'childhood experience'

opplyse (-lyste, -lyst) 'inform, enlighten'

oppførelse m. Oppføresle av en bygning 'erection of a building'.  Oppføresle av et skuespill 'performance of a play'

oppdage (oppdaget, oppdaget) 'discover'

oppfatte (oppfattet, oppfattet) 'understand, perceive'

oppleve (opplevde, opplevd) 'experience'

oppløse (-løste, -løst) 'dissolve'

oppover 'upwards, uphill'

opprettholde (-holdt, -holdt) 'maintain'

oppsummere (-ummerte, s-ummert) 'summarizxe'

oppspilt 'distended, excited'

opptre (-trådte, -trådt) 'perform'

oppunder 'under, below'

oppøst 'excited'

overdådig 'lavish, sumptuous'

overflate m. 'surface, exterior'

overleve (-levde,-levd) 'survive'

overnatte (-nattet, -nattet) 'spend/stay the night'

overta (-tok, -tatt) 'take over'

oversette (-satte, -satt) 'translate'

oversettelse m. 'translation'

oversetter m. 'translator'

overskride (-skred, -skredet) 'exceed'

overvåke (overvåket, overvåket) 'monitor, supervise'

  • No labels