UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary P
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

pakk nt. 'pack'

pakketur m. 'package holiday'

panser nt. 'bonnet (of car)'

pappkartong m. 'cardboard box'

peke (pekte, pekt) 'point'

pels m. 'fur'

pigget 'spiky'

pile (pilte, pilt) 'hurry, scurry'

pinne m. 'thin stick'

pinnestol m. 'spindleback chair, wooden chair'

pipe (pep, pepet) 'squeak'

plakat m. 'poster, notice'

planlegge (-la, -lagt) 'plan' 

plastikkfat nt. 'plastic dish'

plateselskap nt. 'record company'

plen m. 'lawn'

plett m. 'spot'. På pletten 'on the spot'

poeng nt. 'point'. Jeg fikk 4 poeng 'I got 4 points'. Poenget er... 'the point is...'

pokker (expletive) 'bloody'. Det er pokker til øyne på deg;'you've got bloody good eyes'

port m. 'gate'

portrom nt. 'gateway'

presenning m. 'canvas, car cover'

publikumsfilm 'blockbuster'

pumpeorgel nt. 'reed or parlour organ'

pysete 'squeemish'

påkjørt 'run over (by a vehicle)'

påfølgende 'following'

på betryggende avstand 'at a safe distance'

på lang sikt 'in the long run'

på vegne av 'on behalf of'

påvirke (påvirket, påvirket) 'affect, influence'
 

  • No labels