UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Expressions of Time
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Expressions of Time

Expressions with i

i år - this year

i året - a year, e.g., to ganger i året 'twice a year'

i sommer - this summer / the summer of this year

i natt - last night / tonight

i dag - today

i dag morges - this morning

i morgen - tomorrow

i morgen tidlig - tomorrow morning (literally tomorrow early)

i overmorgen - the day after tomorrow

i kveld - this evening (between 6 pm and around midnight)

i går - yesterday

i går kveld - yesterday evening

i forgårs - the day before yesterday

i fjor - last year

i fjor vinter - last year's winter

i det siste - lately

i hele mitt liv - all my life

i to dager - for two days, e.g., han har vært syk i to dager

i tre år - for tre år, e.g., jeg bodde i Norge i tre år

i julen - during / at Christmas

i påsken - during / at Easter

i ferien - during the holiday

Expressions with om

om sommeren - in summer in general, e.g., om sommeren drar jeg på ferie

om vinteren - in winter, e.g., om vinteren går jeg alltid på ski 'in winter' I always go skiing

om morgenen - during the morning - in the morning in general, e.g., om morgenen spiser jeg frokost

om dagen - during the day 

om kvelden - in / during the evening

om natten - at / during the night

om et år - in a year (future), e.g., om et år skal jeg dra til Afrika

om to dager - in two days (future), e.g., han kommer om to dager 

Expressions with på

på den tiden - at that time

på samme tid - at the same time

på et år - for a year, e.g., jeg har ikke sett ham på et år 'I haven't seen him for a year'

på to dager - for two days

på en dag - in a day, e.g., han leste ut boken på en dag 'he finished the book in a day'

Expressions with med

med det samme - at once, e.g., 'du skal komme med det samme'

med en gang - at once

med ett - suddenly, e.g., med ett begynte det å regne

med tiden - with time, given time

Expressions with til

Til jul, til påske, til høsten, til våren, til 17.mai

 Always use til when talking about holidays, seasons, feast days in the future.

Til can also be used in the sense of until:

Til nå har det gått bra. 'It's gone OK until now.'

Jeg var på festen til det ikke var igjen noe mer å drikke. 'I stayed at the party till there was nothing left to drink.'

Other expressions

snart - soon, e.g., han kommer snart

snart etter - soon after

siden - since, e.g., jeg har ikke sett ham siden han var liten

for ... siden - ago, e.g., jeg så ham for tre år siden 'I saw him three years ago'

først, så, deretter - first, then, after that, e.g., først sto jeg opp, så spiste jeg frokost, deretter gikk jeg på jobben

Translate the following text into English:

I hele mitt liv har jeg bodd i Norge.  Nei, det er ikke sant.  Jeg har bodd her i nesten hele mitt livFor åtte år siden bodde jeg i Italia i en periode.  Jeg bodde faktisk der i tre år, så det var en ganske lang periode.

Da jeg var barn, var mor syk i flere årPå den tiden var hun ut og inn av sykehus og legene kunne ikke forstå hva som var i veien med henne.  Da hun var 40 år og hadde vært på sykehuset i to måneder, sa legene at hun burde forsøke å tilbringe et år i et varmere land.  På den tiden var hun allerede skilt fra far og jeg måtte være med henne til Italia.  Jeg var bare 12 år den gangen og hadde ikke lyst til å reise fra vennene mine.

Først bodde vi i Rom i tre uker, men mor syntes det var for varmt og forurenset der.  Så drog vi til Firenze, men der var det for dyrt å bo.  Da vi hadde vært i Italia i fire uker, fant vi en liten by ved Gardasjøen.  Mor trivdes der med en gang. Landskapet ligner Norge bare at det er penere og varmere og menneskene er vennligere.  Da vi hadde vært der i tre uker, sa mor at her ville hun bo.  Vi fant en liten leilighet og jeg begynte på skolen og lærte italiensk.  Mor hadde ikke bodd lenge ved Gardasjøenfør hun begynte å bli bedre.  Etter to måneder fikk hun seg en jobb ved et reisebyrå.

Da vi hadde bodd ved Gardasjøen i tre år, giftet mor seg med en italiensk greve.  Han hadde en stor, luksuriøs villa hvor familien hadde bodd siden 1340.  Jeg bodde sammen med dem i en måned, men så bestemte jeg meg for å dra tilbake til Norge og begynne på vidergående.

Nå er dette snart åtte år siden.  I det siste har jeg tenkt mye på de tre årene i Italia.  Jeg har faktisk ikke vært i utlandet på to år og ikke i Italia på nesten fem.I de senere år har mor kommet og besøkt meg i Norge

Om kveldene, når jeg kommer hjem fra universitetet, drømmer jeg om fjerne land.  Til sommeren skal jeg arbeide og tjene penger og til høsten drar jeg til Afrika.  Drømmen min er å bo i et varmt land om vinteren og i et kaldt land om sommerenTil neste år drar jeg kanskje til Sør-Amerika. Når jeg blir gammel, skal jeg si at selv om jeg ikke har penger, så har jeg hatt et spennende liv.

Oppgave:

Fyll in tomrommene med passende tidsuttrykk fra følgende liste:

På den tiden,   i det siste,  når,  i hele mitt liv,  da,  på to år, hver dag,  siden påske,  i fem timer, til høsten,  i kveld,  hele tiden, i morgen,  til jul,  på en måned, når filmen er slutt.

................... har jeg likt å være ute i naturen.  ......... jeg bodde i Italia tok jeg ofte taubanen opp til toppen av Monto Baldo. ........................ gikk jeg på skolen, men ......... jeg hadde en fridag, måtte jeg opp på Monte Baldo.  ............................har jeg tenkt mye på de tre årene i Italia.  Jeg har ikke sett mor  ....................... .   Nå skal jeg snart ta eksamen og ......................... studerer jeg  .......................... .  Men  ....................... skal jeg på kino sammen med en venninne. Jeg har ikke vært på kino.................... .Men ......................., må jeg gå rett hjem, for .................... har jeg en eksamen.  Jeg tenker ................... på at .................. skal jeg ut og reise.  ...................... sitter jeg kanskje på Kilimanjaro. ......... jeg blir gammel, skal jeg tenke på alt det morsomme jeg har opplevd.

  • No labels