UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liten's so irregular it has it's own page!

Stor - større - størst

Huset mitt er større enn ditt.
Jeg har det største huset i byen.

Ung - yngre - yngst

Han er yngre enn meg.
Jeg er den yngste i klassen.

Liten - mindre - minst

Huset mitt er mindre enn huset ditt.

Jeg har det minste huset i byen. 

Dårlig - verre - verst (ill - bad)

Han var dårlig i går men i dag er han verre.

I går hadde jeg en dårlig dag.  Det var den verste dagen i mitt liv.

God - bedre - best

Han var syk, men nå er han bedre.

Norsk mat er den beste i verden.

Gammel - eldre - eldst

Han er eldre enn meg.
Jeg har to gamle katter.
Han er den eldste i klassen.

Mange - flere - flest

Jeg har flere penger enn deg.
De fleste mennesker liker iskrem.

Få - færre - færrerst

Det bor færre mennesker i Oslo enn i London.
Bare de færreste europeere liker å spise hai og hardfisk.

Mye - mer - mest

Jeg har ikke mer kaffe.
Han spiser mer enn foreldrene sine.
Jeg har mer penger enn deg, men broren min har mest.
Han ser TV det meste av dagen.

Here are some exercises on irregular adjectives.

  • No labels