UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Irregular Nouns
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Some Norwegian nouns have unexpected forms.

Indefinite Sg.

Definite. Sg

Indefinite Plural

Definite Plural

Meaning

Nouns in ~er

 

-e rather than -er:

-ne rather than -ene:

 

en begynner

~en

~e

~ne

beginner

en lærer

~en

~e

~ne

teacher

-e- drops out in:

engel

~en

engler

englene

angel

finger

~en

fingre

fingrene

finger

skulder

~en

skuldre

skuldrene

shoulder

teater

~et

teatre

teatrene

theatre

vinter

~en

vintre

vintrene

winter

-e- and a consonant drop out in:

seddel

~en

sedler

sedlene

banknote

vaffel

~en

vafler

vaflene

waffel

Change of vowel

Note especially the indefinite plurals not ending in -r e.g. gjess (c.f. geese) and menn (c.f. men) and definite plurals ending in -rne.

and

~en or ~a

ender

endene

duck

bok

~en or ~a

bøker

bøkene

book

bonde

~n

bønder

bøndene

farmer

fot

~en

føtter

føttene

foot

gulrot

~en or ~a

gulrøtter

gulrøttene

carrot

gås

~en

gjess

gjessene

goose

hånd

~en or ~a

hender

hendene

hand

kne

~et

knær

knærne

knee

mann

~en

menn

mennene

man

natt

~en or ~a

netter

nettene

night

tann

~en

tenner

tennene

tooth

tre

~et

trær

trærne

tree

~en

tær

tærne

toe

øye

~t

øyne

øynene

eye

Relations

far

~en

fedre

fedrene

father

mor

~en

mødre

mødrene

mother

bror

~en

brødre

brødrene

brother

søster

~en

søstre

søstrene

sister

  • No labels