UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Verbs Conjugation 2
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Add -te (for the Past) and -t (for the Past Participle) to the Stem of the verb. Remove the -e of the infinitive to get the Stem.

All the verbs in -eren do this; it seems to be the dominant conjugation.

Typically the stems of these verbs end in a long vowel followed by a consonant:

arrangerte 'arranged', avtalte 'agreed', bakte 'baked', betalte 'paid', blekte 'bleached', brukte 'used', delte 'shared', drepte 'killed', fullførte 'completed', føltes 'felt (impersonal)', gratulerte 'congratulated', hørte 'heard', inviterte 'invited', kjøpte 'bought', kjørte 'drove', lekte 'played (with toys)', leste 'read', leverte 'handed in', likte (seg) 'liked (it somewhere), enjoyed oneself', mente 'was of the opinion', møtte 'met', overførte 'transferred', presenterte 'presented', registrerte 'registered, reiste 'travelled', ringte 'rang', ropte 'shouted', rørte 'moved, stirred', serverte 'served', skålte 'toasted', smakte 'tasted', smilte 'smiled', solte (seg) 'sunned (oneself)', sparte 'saved', spiste 'ate', studerte 'studied', underviste ' instructed', utlyste 'advertised', viste 'showed'

Note: begynne -> begynte 'began', beholde → beholdte 'kept', bestemme -> bestemte 'decided', bestille -> bestilte 'ordered', drømme -> drømte 'dreamt', fylle -> fylte 'filled', gjemme -> gjemte 'hid', glemme -> glemte 'forgot', hengte 'hung', hilste 'greet', håndhilste 'shake hands with', kjenne -> kjente 'knew', lønne -> lønte 'paid', melde -> meldte 'reported', sende -> sendte 'sent', skjønne -> skjønte 'understood', spille -> spilte 'played (sport, games, gambling, music), stemme -> stemte 'was correct', stenge -> stengte 'closed', svømme -> svømte 'swam', telle -> telte 'counted', tenne -> tente 'lighted', tenke -> tenkte 'thought', trenge-> trengte 'needed'

Many of these have -l-, -m- or -n- in the stem.

  • No labels