UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian adjectives before a noun
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adjective after possessive exercise

With adjectives coming before indefinite nouns, the rules are the same as with Norwegian adjectives after være etc.

The ending you put on the adjective depends on whether the noun is singular or plural, and whether the noun is common gender or neuter.

Use no ending in the case of a singular common noun:

en stor bil

Use -t in the case of a singular neuter noun:

et stort hus

No -t ending in singular neuter after adjectives ending in -ig or -e. 

et vanskelig barn

et oransje skjerf

Use -e in the case of a plural common or neuter noun:

store biler

store hus

Before definite nouns after den, det, de and denne, dette, disse, de, or after a possessive you always use -e after the adjective:

den store bilen

det store huset

de store bilene

de store husene

Pers nye hatt

Min nye hatt (mainly used in literary language) = den nye hatt min (ordinary speaking style)

Jeg liker disse pene bildene - I like these nice pictures

Denne røde bilen er min. "This red car is mine."

Dette pene huset er mitt. "This red house is mine."

Adjektives take -e after words that describe quantity.

mange pene blomster

noen vakre biler

ingen snille mennesker


Adjectives always take -e after a possessive pronoun and after proper names in the posessive form.

min gamle far

din nye bil 

hans vakre kone

hennes rike mann

vårt nye hus

deres store bil

deres vanskelige arbeid

Pers stygge hus

Maries vakre katter

landets dårlige økonomi

barnas vanskelige lekser

Norges beste atlet

Englands dyreste butikk

Dialog

Per: Har du sett den nye, fine bilen min?

Tore: Nei, jeg har ikke sett den nye bilen din.  Jeg har barre sett den gamle bilen du hadde før.

Per:  Jeg har kjøpt nytt hus også.  Kanskje du vil bli med hjem og se på det nye huset mitt.  Vi kan kjøre i den nye bilen min.

Tore: Ja, det vil jeg gjerne bli med deg hjem.  Det er alltid hyggelig å hilse på den vakre kona di og de små, søte barna dine.

Per:  Jeg har også kjøpt blå sykler til barna og en liten hund til kona.

Tore: Hvordan har du fått penger til å kjøpe så mange dyre ting?

Per:  Jeg vant to millioner i lotto, og så arvet jeg en million etter den gamle, rike onkelen min.

Tore: Noen folk er alltid heldige.  Jeg har ingen vakker kone, ingen søte barn og ingen rik onkel.  Jeg har bare en liten leilighet og en gammel sykkel.  Sannelig er det forskjell på folk.

Exceptions to these rules

Adjective + Substantive

  • No labels