UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Oedemarksbaronen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ødemarksbaronen

Langt oppe i Finland der Norge, Finland og Russland møter hverandre og hvor landskapet består av skoger og hvor hundrevis av små øyer stikker opp av det tilfrosne vannet, nærmere bestemt Enaresjøen, bor et uvanlig ektepar. De har verken vei eller elektrisitet, noe som ikke er så sjeldent på de kanter. Men dette er ingen vanlige ødemarksboere som opprettholder fedrenes tradisjoner. De bor her fordi de elsker stillheten og fordi de ikke trives med vår moderne levemåte.
Han er født og oppvokst i Budapest, en ungarsk aristokrat som giftet seg med en finsk sykepleier. Hans mor var finsk og derfor tilbrakte han hver sommer med sine besteforeldre i Sør-Finland. Der giftet han seg med den finske sykepleieren sin. En tid arbeidet ekteparet i Budapest. Senere flyttet de til Helsinki.
I 1930-årene kom de for å tilbringe et år oppe i Nord og siden har de blitt boende der. ‘Den som først kommer hit opp, kommer seg aldri bort igjen,’ sier de.
De lever av naturen og har nok å gjøre til alle årstider. Til gården deres hører store skoger. Tidligere hadde de også kuer, geiter og reinsdyr. Men aldri sauer, de lager for mye bråk. Hagen er deres stolthet. Fra fjern og nær kommer folk for å se på den og bytte til seg planter. De er selvforsynt med grønnsaker til jul. Da kommer også barna deres hjem.
Men tro ikke at de hater menneskene, selv om naturen har vært deres inspirasjon. Den gamle villmarksboeren snakker mange språk, og han har guidet turister over hele Nordkalotten, noe som helsen hans nå er for dårlig til. Men med over 2000 bøker i huset vil han aldri kjede seg
Denne artikkelen sto i et norsk ukeblad en gang på begynneslen av 1980-tallet. Nå er sikkert ødemarksbaronen og konen hans for lengst gått bort. Jeg ble fascinert av levemåten til disse menneskene da jeg leste artikkelen for snart 30 år siden, og jeg er like fascinert av dem nå.

Vocabulary

Ødemark f. ‘wilderness’
Stikke opp (stakk, stukket) ‘stick up/ srick out’
Nærmere bestemt ‘more precisely’
Opprettholde (-holdt, -holdt) ‘keep up, keep alive’
Sykepleier m. ‘nurse, male / female’
Bytte til seg (buttet, byttet) ‘swap, exchange’
Villmark m. ‘unspoilt nature, wilderness’
Ukeblad nt. ‘weekly magazine’

Oppgaver:

Hot Potatoes exercise

Hvorfor tror du forfatteren er så fascinert av disse menneskene? (Ca. 250 ord)