UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Comprehension

Om Isbjørner


Det er mange isbjørner på Svalbard.  Faktum er at det er for mange av dem.  Spesielt om vinteren blir de veldig sultne.  Derfor kommer de ned til områdene hvor folk bor.  Isbjørner spiser gjerne folk til middag.  Hvis du går tur på Svalbard, må du ha med deg et skytevåpen.  Hvis en isbjørn kommer for å spise deg, kan du skyte den.  Det er en flyplass på Svalbard, og hver sommer kommer det mange turister til Svalbard med fly.  Noen kommer også med båt.  Mange av de som kommer er rike folk som har sett det meste av verden og nå ønsker å se noe helt spesielt.  Noen turister er dumme og går tur alene, uten skytevåpen.  Ofte kommer det en isbjørn og spiser dem.

Det er ikke lovlig å skyte isbjørner, egentlig.  Det er bare lovlig å skyte en isbjørn hvis den prøver å spise deg.

Isbjørner lever av sel.  En isbjørn kan sitte ved et hull i isen og vente på en sel i mange timer.  Isbjørner spiser også rotter og mus og fugler.  Av og til spiser de en hvit rev.  Om vinteren er alle dyr på Svalbard hvite.  Isbjørnene liker sel best.  Hvis en hanbjørn blir veldig sulten, spiser han isbjørnunger.

Vocab

faktum nt. (pl fakta) 'fact'
område nt. 'area'
skytevåpen nt. 'gun, firearm'
skyte (skjøt, skutt) 'shoot'
ønske (ønsket, ønsket) 'wish, want'
lovlig 'lawful, legal
egentlig 'really'
leve av (levde, levd) 'live on'; Isbjørner lever av sel. 'Polar bears live on seals.'
sel m. 'seal'
hull nt. 'hole'
rev m. 'fox'
hanbjørn m. 'male bear'
unge m, 'child, cub'

Svar på spørsmålene

1.  Hvilke dyr finner vi på Svalbard?
2.  Hva kan en sulten isbjørn spise til middag?
3.  Hvordan kommer turistene til Svalbard?
4.  Hva slags folk er det som drar til Svalbard?
5.  Når er det lovlig å skyte isbjørner?
6.  Hvorfor kan en isbjørn sitte ved et hull i isen i mange timer? 

  • No labels