UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Passasjeren
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Passasjeren


En ung mann var på motorsykkeltur i Italia.  Det var sent på kvelden, og det begynte å bli mørkt.  Da han kom til en øde veistrekning, fikk han øye på ei jente som sto i veikanten og haiket.  Mannen stoppet.  Jenta spurte om hun kunne få sitte på til nærmeste landsby hvor hun bodde.  Mannen sa at det var i orden, og jenta satte seg bak ham på motorsykkelen.  Etter en stund kjente han at jenta var isende kald.  Han stoppet, tok av seg skinnjakka si, og sa at jenta kunne ha den på seg til hun kom frem.  Etter en stund kom de til landsbyen.  Mannen stoppet utenfor huset der jenta sa at hun bodde.  Jenta sa takk for skyssen, og det var det.
Da den unge mannen hadde kjørt et stykke til, kom han på at jenta hadde glemt å gi tilbake skinnjakka hans.  Han tenkte at det var ikke noe problem, han visste hvor hun bodde, og i morgen ville han gå og få tilbake jakka si.

Dagen etter ringte han på døra der jenta bodde.  Etter en stund ble døra åpnet av en dame i 50-årene.  Mannen forklarte hva som hadde skjedd og at han hadde kommet for å få tilbake jakka.  Da damen hørte dette, ble hun helt alvorlig, og sa at det umulig kunne ha vært hennes datter, og at han måtte ha kommet til feil hus, for hennes datter var blitt påkjørt og drept for tre år siden.  Det hadde skjedd på akkurat den veistrekningen hvor mannen sa at hun hadde stått og haiket.  For at mannen skulle forstå at hun snakket sant, tok damen ham med seg til kirkegården hvor datteren var begravet.  Da de kom frem til graven, fant de skinnjakka til mannen.  Den lå pent sammenlagt på datterens grav.

En øde veistrekning - a deserted stretch of road
Takk for skyssen - thanks for the lift
Han kom på at jenta hadde glemt... - he suddenly realised that the girl had forgotten... 
Pent sammenlagt - nicely folded

Vocab

motorsykkeltur m. (motorbiking holiday)
veikanten m. 'roadside'
landsby m. 'village'
isende kald 'ice cold'
skinnjakke f. 'leather jacket'
stund m. 'while'
stykke nt. 'a distance, a theatre piece'.  Et stykke til 'a bit further along'
feil 'wrong'
alvorlig 'serious'
påkjørt 'run over (by a vehicle)'
veistrekning m. 'stretch of road'
begrave (begravet, begravet) 'bury'
kirkegård m. 'churchyard. graveyard' 

Oppgaver: 

1. Hvilken av disse legendene synes du virker mest sannsynlig of hvorfor? 
2. Enten fortell en legende som du kjenner til, gammel eller moderne, eller skriv din egen legende (ca. 200 ord).  Fortellingen må skrives i fortid med korrekt bruk av preteritum og perfektum.

  • No labels