UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Senkningen av Krigsskipet Blucher
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Senkningen av krigsskipet Blücher


Natten mellom 8. og 9. april 1940 kom det en tysk flåte seilende oppover Oslofjorden. Flåten ble ledet av Blücher, et enormt, nytt krigsskip. Dette var skipets første reise bortsett fra noen treningsturer. Skipene seilte opp Oslofjorden for å okkupere Norge og fange den norske kongen, Kong Haakon VII, og familien hans. Norge hadde vært nøytralt under Den første verdenskrigen og regjeringen aktet å holde Norge utenfor denne krigen også. Den norske regjeringen var passifister, og den norske hæren var utilstrekkelig og manglet moderne krigsdmateriell. Norge manglet derfor våpen til å slåss mot den tyske krigsmakten.
Oskarsborg festning ligger på en liten øy i Oslofjorden. Mellom Oskarborg og den lille byen, Drøbak, er det bare et smalt sund. På Oscarsborg Festning hadde de bare to 40-år gamle kanoner og på land hadde de ett torpedobatteri. Soldatene på Oskarsborg ville likevel gjøre sitt beste for å forsvare landet. Med de gamle kanonene fikk de to treff, torpedobatteriet på land traff også skipet, og forårsaket store ødeleggelser. Om bord på skipet oppsto det en brann som tyskerne ikke klarte å kontrollere. Etter en eksplosjon veltet skipet over på siden og sank. Om bord på Blücher var det 2202 personer, de fleste av dem soldater. Av disse ble 830 drept. Resten klarte å komme seg i land på begge sider av Oslofjorden. Kapteinen, Heinrich Woldag, overlevde, men døde åtte dager senere da flyet han var i krasjet.
Senkningen av Blücher stoppet ikke den tyske invasjonen av Oslo. Byen ble tatt fra lufta senere på dagen, men den forsinket invasjonen nok til at kongen og familien klarte å flykte.
Blücher ligger fremdeles på bunnen av Oslofjorden. I mange år lekket den olje som av og til kom boblende opp til overflaten.

Norwegian Wkipedia article on the Blücher

Hot Potatoes exercise

Vocabulary

Flåte m. ‘fleet’
Regjering m. ‘goverment’
Akte (aktet, aktet) ‘intend’
Utilstrekkelig ‘indadequate, inadequately’
Treffe (traff, truffet) ‘hit’
Forårsaket (-årsaket, -årsaket)
Ødeleggelse m. ‘damage, destruction’
Flykte (flyktet, flyktet)
Bunn m. ‘bottom’

  • No labels