UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Troett av vin - vaaken av kaffe
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trøtt av vin - våken av kaffe?


En sannhet med flere modifikasjoner. Finn ut hvordan søvnen vår påvirkes av det vi drikker før vi går til sengs.
Kaffe og vin er to av verdens desidert mest populære drikker - og begge påvirker kroppen vår på hver sin måte. Men er det så enkelt som at vin gjør oss trøtte mens kaffe gjør oss våkne?

BBC bestemte seg for å finne ut av dette. De tok med seg forsøkskaninene James Hoffman og Holly Sharp til Storbritannias ledende søvnlaboratiorium, Surrey Sleep Research Centre. Der fikk James tre glass vin, og Holly tre glass kaffe, før de tok kvelden i hver sin overvåkede sovecelle.

Søvnen vår er delt inn i fem stadier. Det første er innsovningsfasen, det andre er lett søvn, mens det tredje og fjerde er dyp søvn. Det femte stadiet er såkalt REM-søvn, det er her vi drømmer. Disse stadiene danner en syklus som varer i omtrent en og en halv time, og kroppen trenger fire til seks slike sykluser hver natt for å bli fornøyd.

Neste morgen fortalte Holly, som hadde drukket kaffe, at hun brukte lengre tid enn vanlig på å sovne. Målingene bekreftet at hun brukte lang tid på å sovne, men i tillegg tilbragte hun mer tid i lett søvn og mindre tid i dyp søvn, noe som resulterte i en rastløs søvnsyklus.

Vindrikkeren James sovnet på sin side veldig fort. Men han brukte lengre tid enn vanlig på å nå REM-søvn, og våknet flere ganger i løpet av den siste halvdelen av natten.

Begge to sov altså mer urolig enn vanlig på grunn av det de hadde drukket før de la seg. Professor og søvnforsker Derk-Jan Dijk oppsummerer:

  • Koffeininntak gjør at vi bruker lengre tid på å sovne, og at det er vanskeligere å nå fasene med dyp søvn. Alkohol gjør at vi sovner fort, og vi når også de dype søvnfasene. Men vi klarer ikke å sove godt lenge, og kan ofte våkne hyppig siste halvdel av natta.

Å gå gjennom alle fem søvnfasene er viktig for kroppen. Hvis ikke kan vi oppleve både konsentrasjonsvansker og humørsvigninger, i tillegg til at det kan være direkte helseskadelig på lang sikt. For å gardere seg mot dette er det anbefalt å få i gjennomsnitt åtte timer søvn hver natt. I tillegg er det altså ikke noe dumt tips å være forsiktig med kaffe og alkohol like før leggetid.

Vocab

sannhet m. t'ruth'
desidert 'definite, decidedly'
begge 'both'
påvirke (påvirket, påvirket) 'affect'
kropp m. 'body'
forsøk nt. 'experiment'
kanin m. 'rabbit'
forsøkskanin m. 'rabbit used for (medical) experiments (guinea pig)'
ta kvelden (tok, tatt) 'go to bed, turn in'
overvåke (overvåket, overvåket) 'monitore'
dele (delte, delt) 'divide, share'
stadium nt (stadier pl.) 'stage'
dyp 'deep'
såkalt 'so called'
trenge (trengte, trengt) 'need'
slik 'such, like this, like that''
å bli fornøyd 'to be satisfied'
måling m. 'measurement'
bekrefte (bekreftet, bekreftet) 'confirm'
i tillegg til 'in addition to, also'
tilbringe (tilbrakte, tilbrakt) 'spend time'
rastløs 'restless'
fort 'quickly, fast'
løp n. 'course, run'
i løpet av 'during'
altså  'so, thus, that is, i.e.'
urolig 'disturbed, restless'
oppsummere (oppsummerte, oppsummert) summarize'
inntak nt. 'ingestion'
fase m. 'phase'
nå (nådde, nådd) 'achieve, reach'
hyppig 'frequent'
oppleve (opplevde, opplevd) 'experience'
konsentrasjonsvansker pl. 'problems concentrating'
humørsvingninger pl. 'mood swings'
gjennom 'through'
i gjennomsnitt 'on average'
viktig 'important'
helseskadelig 'harmful'
forsiktig 'careful'
leggetid m. 'bedtime'
klare (klarte, klart) 'manage'

Source: nrk.no

  • No labels