UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Troll
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Troll

Det finnes skog og fjell og vann mange steder.  Men det er bare i Norge at du vil oppleve at den mørke skogåsen forvandler seg til et stort skogtroll med sitt ene, lysende øye, og at den dystre berghammeren blir til et stort eldgammelt bergtroll.

Dypt inne i de endeløse skogene og i de høye fjellene bor trollene.  De er store og sterke og omgitt av ufattelige rikdommer.  Når det blir mørkt om kvelden, er det trollene som har makten.

Trollene ligger i stadig fiendskap med menneskene.  Men all deres styrke hjelper dem lite, for de er ikke særlig godt utrustet med vett.  Trollene kan bli så gamle at de ikke lenger husker hvor gamle de er.  Når de roper til hverandre fra et fjell til et annet, kan det ta hundre år før de får svar.

En av de største farene ved å komme i kontakt med troll, bortsett fra å bli forbyttet eller spist levende, er å bli bergtatt.  Hvem som helst kan bli lokket eller dratt inn i fjellet, men kvinner som nettopp har født et barn og ennå ikke har gått til kirke, er mer utsatt enn andre.  Den eneste måten de kan beskytte seg på når de går forbi et trollfjell, er å unngå å gå alene.  Hvis dette ikke er mulig, kan de ha på seg blankt stål eller et av ektemannen klesplagg.
            En kvinne hadde en uhyggelig opplevelse i Jotunheimen for et par år siden.  Uten å ane det gikk hun rett forbi inngangen til et trollfjell.  Plutselig hørte hun en høy stemme inne i fjellet som sa:
             Ta henne! Ta henne!"
            "Det går ikke, hun har mannens t-skjorte på seg," svarte en annen.
            Kvinnen sto først helt lammet av skrekk, så løp hun sin vei så fort hun kunne.
            Et annet råd er å kaste noen mynter eller andre verdigjenstander bort til foten av fjellet når man går forbi.
            Av de som blir tatt, blir noen holdt fanget bare noen minutter eller timer, andre i flere dager eller måneder, og noen kommer aldri tilbake.  Både menn og kvinner som blir bergtatt blir satt til hardt arbeid i berget.  Menn blir også tvunget til å gifte seg med trollkjerringer.
            Det er mulig å redde folk som blir bergtatt ved å be presten stå utenfor fjellet og be bønner.  Eller utnytte trollets skrekk for kirkeklokker,man tar en klokke ned fra et kirketårn og ringer med den utenfor trollfjellet.  Noen steder i landet har man løse klokker liggende til det bruk.
            Akkurat i det øyeblikket trollet lar mennesket gå, må man være forsiktig, for trollene kan stå gjemt rett utenfor porten med sine spyd.  Det beste er å vente til solen skinner rett mot inngangen, siden troll ikke tåler sol. Noen troll sprekker når solen skinner på dem, andre blir til stein.
            Noen ganger byr det på store problemer når en kvinne som har vært bergtatt i lengre tid endelig får komme ut.  Ikke sjelden finner hun at mannen hennes er gift på nytt.  Da hender det at kvinnen frivillig drar inn i berget igjen.  Der inne får hun nok mat og drikke, der er det gull og sølv, og ofte har også denne kvinnen barn med ett av trollene.
            Det hender også at ugifte kvinner som har vært bergtatt, drar frivillig tilbake til berget igjen.  Det hendte Helga Tveiten i Heddal.  En sommerdag hørte hun plutselig musikk utenfor huset og fortet seg ut.  Der sto det en vakker, ung mann og spilte.  Hun ble fullstendig trollbundet, og da han begynte å gå, fulgte hun etter ham helt til de kom frem til fjellet Helgenotra.  Da åpnet døra i fjellet seg og hun fulgte frivillig med inn.
            Faren hennes forsto hva som hadde hendt.  Han fikk flere av bygdas menn med seg, og de tok med seg kirkeklokken og bar den mellom seg opp til trollfjellet.  De klarte å redde henne ut, men såsnart hun var kommet hjem, forsvant hun tilbake til berget igjen og kom aldri mer tilbake.  Antagelig er hun der fremdeles.
                        Dessverre er det ofte slik at de som har sluppet ut, ikke helt blir seg selv etterpå.  Noen av dem har glemt å snakke norsk, og andre blir tause og folkesky.          

Vocab

finnes (fantes, ----- ) 'to be found, exist'
oppleve (opplevd, opplevd) 'experience'
forvandlet seg (forvandlet, forvandlet) 'change, transform, convert'
lysende 'luminous'
dyster (pl. dystre) 'sombre, gloomy, dismal'
berghammer m. 'crag'
omgi (omga, omgitt) 'surround'
ufattelig 'incredible'
rikdom m. 'riches,  wealth'
makt m. 'power'
stadig 'constant'
fiendskap m. 'enmity, hostility'
vett nt. 'brains, wits, sense, intelligence'
styrke m. 'strength'
utruste (utrustet, utrustet) 'equip'

bortssett fra 'apart from'

forbytte 'exchange, swap'
levende 'living, alive'
bergtatt 'spell-bound, bewitched, spirited into the mountain'
nettopp 'just, very recently'
føde (fødte, født) give birth
utsette (utsatte, utsatt) 'expose, postpone'
unngå (-gikk, -gått) 'avoid'
blank 'shiny'
stål nt. 'steel'
ektemann m. 'husband'
klesplagg nt. 'garment'
rett forbi ' straight past'
stemme m. 'voice'
lamme (lammet, lammet) 'paralyze'
råd nt. 'piece of advice'
mynt m. 'coin'
verdigjenstand m. 'valuable object'
holde noen fanget 'keep someone prisoner'
tvinge (tvang, tvunget) 'force'
trollkjærring f. 'hag'
redde (reddet, reddet) save, salvage'
bønn m. 'prayer'
kirkeklokke f. 'church bell'
port m. 'gate'
spyd nt. 'spear'
frivillig 'voluntariy'
gull nt 'gold'
sølv nt. 'silver'
forte seg (fortet, fortet) 'hurry)
trollbundet 'spell-bound'
klare (klarte, klart) 'manage, be able to do something'
såsnart 'as soon as'
antagelig 'probably'

folkesky 'frightened of people'

Oppgaver

1.  Write one sentence using each of the following words, putting the word in the right form.

Example:  Forsvinne:  Hun sto og så etter toget til det forsvant bak en sving (bend)

1)  oppleve, 2) eldgammel, 3) endeløs, 4) ufattelig, 5) fiendskap, 6) beskytte, 7) ektemann, 8) uhyggelig, 9) frivillig, 10) antagelig

2.  Svar på spørsmålene.
a)  Hvorfor foretrekker mennesker å holde seg borte fra trollene?
b)  Hva menes med at folk blir bergtatt?
c)  Hvorfor holder trollene seg inne i berget om dagen?

  • No labels