Correct the mistakes. Mannen fra Internettet

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Example: Om tre uker (jeg reise) [reiser jeg]

Om tre uker (jeg reise) [] for å besøke en (hyggelige) [] mann jeg møtte på Internettet for to måneden siden. Først (jeg skulle tar) [] toget til Trondheim, så skal jeg (tar) [] fly til Bodø. Og deretter (skulle jeg reiste) [] videre (norover) [] med båt til Tromsø. Til slutt skal jeg ta fly til Alta. Jeg (gledet seg) [] til å fly over fjellene og forhåpentligvis (ble) [] været bra så jeg () [får] se midnattsola.
I Alta (jeg skal besker) [] den (hyggelig) [] mannen (at) [] jeg møtte på Internettet. Jeg har sett bilde av ham, og han har (lang håret) [] og skjegg og store, mørke briller. Jeg skal bo hos ham (for to uker) [] før jeg (rest) [] sørover igjen. (Vis) [] alt går bra mellom oss, (vi skal) [] gifte oss til våren. Jeg er 57 år og har aldri vært (giftet) [], derfor (jeg er) [] ganske desperat etter å finne meg en mann.
(Manen) [] heter Harry og er arbeidsledig. På bildet ser han litt (usympatiske) [] ut. Han har på (ham) [] ei gammel hvit undertrøye. Han har et (lang, rød) [] arr på det ene (kinnen) []. Likevel tror jeg at det skal gå bra. Utseende er ikke (alle) []. Han skriver at vi ikke må ha (noe) [] hemmeligheter for hverandre, derfor (han har) [] fortalt meg at han nettopp har kommet ut etter (å har sitter) [] inne for mord i 21 år (at) [] er maksimumsstraffen i Norge. Han har fortalt meg at han bor i et rekkehus i sammen med (annet) [] kriminelle, og at han tilbringer det meste (på) [] dagen med å surfe på Internettet, han har ingen utdanning, og (brever sin) [] er fulle av skrivefeil. Men hva (jeg kan gjør) []? Jeg er jo desperat, og han er tross alt en mann.

Vokablar
arbeidsledig, 'unemployed'
undertrøye m.' ves't
arr n. 'scar'
utseende n.'looks'
nettopp, 'just now, recently'
maksimumsstraff m. 'maximum penalty'
kriminell m. to kriminelle, 'criminal'