Senkningen av krigsskipet Blücher
Senkningen av krigsskipet Blücher

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill ionn the gaps with the correct preposition or particle. You will need the same word more than once

Senkningen av krigsskipet Blücher

Natten [] 8. og 9. april 1940 kom det en tysk flåte seilende [] Oslofjorden. Flåten ble ledet [] Blücher, et enormt, nytt krigsskip. Dette var skipets første reise [] [] noen treningsturer. Skipene seilte [] Oslofjorden [] å okkupere Norge og fange den norske kongen, Kong Haakon VII, og familien hans. Norge hadde vært nøytralt [] Den første verdenskrigen og regjeringen aktet å holde Norge utenfor denne krigen også. Den norske regjeringen var passifister, og den norske hæren var utilstrekkelig og manglet moderne krigsdmateriell. Norge manglet derfor våpen [] å slåss [] den tyske krigsmakten.
Oskarsborg festning ligger [] en liten øy [] Oslofjorden. [] Oskarborg og den lille byen, Drøbak, er det bare et smalt sund. [] Oscarsborg Festning hadde de bare to 40-år gamle kanoner og [] land hadde de ett torpedobatteri. Soldatene [] Oskarsborg ville likevel gjøre sitt beste [] å forsvare landet. [] de gamle kanonene fikk de to treff, torpedobatteriet [] land traff også skipet, og forårsaket store ødeleggelser. [] bord [] skipet oppsto det en brann som tyskerne ikke klarte å kontrollere. [] en eksplosjon veltet skipet [] [] siden og sank. [] bord [] Blücher var det 2202 personer, de fleste [] dem soldater [] disse ble 830 drept. Resten klarte å komme seg [] land [] begge sider [] Oslofjorden. Kapteinen, Heinrich Woldag, overlevde, men døde åtte dager senere da flyet han var [] krasjet.
Senkningen [] Blücher stoppet ikke den tyske invasjonen [] Oslo. Byen ble tatt [] lufta senere [] dagen, men den forsinket invasjonen nok [] at kongen og familien klarte å flykte.
Blücher ligger fremdeles [] bunnen [] Oslofjorden. [] mange år lekket den olje som [] og [] kom boblende [] [] overflaten.