En sann historie

På begynneslen av 1700-tallet var Skandinavia helt annerledes enn i dag. Norge var en del av Danmark, en union der de to landene skulle være likeverdige, men hvor Danmark mye mer likeverdig enn Norge. Sverige var en mektig stat og den svenske kongen Karl den 12. ville gjøre landet til en Europeisk stormakt. Han hadde store landområder rundt Det baltiske hav og hadde planer om å legge under seg deler av Russland. Sommeren 1709 møttes han og den russiske tsaren, Peter den store, i slaget ved Poltava. Peter den Store vant og Karl den 12. måtte gi opp planene om erobring av russiske områder. Men Karl var ikke knust. I flere år sendte han hæravdelinger inn i Norge for å ta landet fra Danmark. Noen av disse avdelingene kom så langt som til området rundt Tyrifjorden, og her er hva som skjedde med en av dem.

Sound (select Open not Save)

Translation into English En sann historie

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Translate the words in brackets into correct English.
Example: (På begynneslen) [at the beginning] av 1700-tallet

En sann historie

(På begynneslen av 1700 tallet) [] var Skandinavia (helt annerledes enn i dag) []. Norge var en del av Danmark, en union der de to landene skulle være likeverdige, men (hvor Danmark mye mer likeverdig) [] enn Norge. Sverige var en mektig stat og den svenske kongen Karl den 12. ville gjøre landet til en Europeisk stormakt. Han hadde store landområder (rundt Det baltiske hav) [] og hadde planer om å legge under seg deler av Russland. (Sommeren 1709) [] (møttes han og Peter den Store) [] i slaget ved Poltava. Peter den Store vant og Karl den 12. måtte gi opp planene om erobring av russiske områder. Men Karl var ikke knust. (I flere år) [] sendte han hæravdelinger inn i Norge for å ta landet fra Danmark. Noen av disse avdelingene (kom så langt som til) [] området rundt Tyrifjorden, og (her er hva som skjedde med en av dem) [].

En aprildag (i 1716) [] kommer kom det en tropp på ca. 220 svenske soldater (marsjerende over skogen mot Tyrifjorden) [] og Drammen. Det er bare denne lille avdelingen. De har ingen hester og ingen kanoner. Lederen er var (en kaptein på ca. 35 år) []. (Han tenker på) [] kona si og de tre ungene i Sverige. (De bor i et lite hus midt i en eplehage) [] i en liten svensk by. Bak ham kommer (resten av soldatene) []. (De er svært unge og svært slitne) []. (De har gått i flere uker) []. (Noen ble med i krigen) [] fordi de ville oppleve eventyr eller fordi de ville komme vekk fra fattigdommen hjemme. (I stedet) [] ble det bare slit. Den eldste er 24. Han har en kjæreste i Skåne som han vil gifte seg med. Den yngste er 16 år. Han hater krigen og tenker på de snille foreldrene sine som han elsker.

(Ved middagstid) [] stopper de og spiser grått, surt brød. De er veldig sultne og det er ikke nok brød til at de kan bli mette.

Snart går veien (gjennom en trang dal) []. Dalsidene er bratte. (På hver side av dalen) [] er det høye trær. (Kapteinen liker seg ikke) []. Det er lett for norske soldater å gjømme seg bak de store trærne.

(Plutselig bryter helvete løs) []. Børser smeller. (Store steiner og tømmerstokker ruller og knuser soldatene) []. Etter en halv time er alle de svenske soldatene døde unntatt en. Han løper langt innover i skogen (og gjemmer seg hvor ingen kan finne ham) []. Der blir han boende i en hule. ( Av og til) [] mister bøndene en sau. De tror det er ulv eller bjørn som har tatt den.

Dette skjedde i 1716, altså for over 280 år siden. Men på mørke, grå høstdager liker ingen å gå alene i skogen, for da kan det plutselig dukke opp (en soldat i en merkelig, gammeldags uniform) [].