Verbtider En sann historie

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
En sann historie
Exercise: Put the verbs in brackets into Preteritum.
Vocabulary: Et skar - a gorge
Bryte løs - start - break loose
En tømmerstokk - log

Sound (select Open not Save)

En høstdag i 1716 (kommer) det noen få svenske soldater gående over skogen mot Tyrifjorden og Hønefoss. Det (er) bare denne lille flokken. De (har) ingen hester og ingen kanoner. Lederen (er) en kaptein på ca. 35 år. Han (tenker) på at han kanskje snart (skal) hjem til kona og de tre ungene i Sverige. De (bor) i et lite hus midt i en eplehage i en liten svensk by. Bak ham (kommer) en rekke på ca. 20 soldater. De (er) svært unge og svært slitne. De (har) gått i flere uker. Noen ble med i krigen fordi de ville oppleve eventyr og reiselivets gleder. I stedet ble det bare slit. Den eldste (er) 24. Han (har) en kjæreste hjemme i Skåne som han (vil) gifte seg med. Den yngste (er) 16 år. Han (hater) krigen og (tenker) på de snille foreldrene sine som han (elsker) .

Ved middagstid (stopper) de og (spiser) grått, surt brød. De (er) veldig sultne og det (er) ikke nok brød til at de (kan) bli mette.

Snart (går) veien gjennom et skar. På hver side av skaret (er) det høye trær. Kapteinen (liker) seg ikke. Det (er) lett for norske soldater å gjemme seg bak de store trærne.

Plutselig (bryter) helvete løs. Børser (smeller) . Store steiner og tømmerstokker (ruller) og (knuser) soldatene. Etter en halv time (er) alle de svenske soldatene døde unntatt en. Han (løper) langt innover i skogen og (gjemmer) seg hvor ingen (kan) finne ham. Der (blir) han boende i en hule. Av og til (mister) bøndene en sau. De (tror) det (er) ulv eller bjørn som (har) tatt den.

Dette skjedde i 1716, altså for over 280 år siden. Men på mørke, grå høstdager liker ingen å gå alene i skogen, for da kan man møte en rekke med soldater i gammeldagse uniformer. Forrerst går det en offiser på ca. 35. Ellers er alle svært unge...
Oppgaver:

1. Hvordan tror du det gikk med den soldaten som klarte å rømme? (Skriv ca. 200 ord.)