Ødemarksbaronen. Sett inn korrekt form av substantivene og adjektivene i parentes.

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Ødemarksbaronen

Langt oppe i Finland der Norge, Finland og Russland møter hverandre og hvor (et landskap) består av (en skog) og hvor hundrevis av (ei lita øy) stikker opp av (et tilfrossent vann) , nærmere bestemt Enaresjøen, bor et uvanlig ektepar. De har verken vei eller elektrisitet, noe som ikke er så sjeldent på de kanter. Men dette er ingen (en vanlig ødemarksboer) som opprettholder fedrenes (en tradisjone) . De bor her fordi de elsker (en stillhet) og fordi de ikke trives med vår moderne levemåte.
Han er født og oppvokst i Budapest, en ungarsk aristokrat som giftet seg med en finsk sykepleier. Hans mor var finsk og derfor tilbrakte han hver sommer med sine besteforeldre i Sør-Finland. Der giftet han seg med den (en finsk sykepleier) sin. En tid arbeidet (et ektepar) i Budapest. Senere flyttet de til Helsinki.
I 1930-årene kom de for å tilbringe et år oppe i Nord og siden har de blitt boende der. ‘Den som først kommer hit opp, kommer seg aldri bort igjen,’ sier de.
De lever av naturen og har nok å gjøre til alle (en årstid) . Til gården deres hører store (en skog) . Tidligere hadde de også (ei ku) , (geit) geiter og (et reinsdyr) . Men aldri (en sau) , de lager for mye bråk. (en hage) er deres stolthet. Fra fjern og nær kommer folk for å se på den og bytte til seg planter. De er selvforsynt med (en grønnsak) til jul. Da kommer også (et barn) deres hjem.
Men tro ikke at de hater (et menneske) , selv om naturen har vært deres (en inspirasjon) . Den (en gammel villmarksboer) snakker mange (et språk) , og han har guidet (en turist) over hele Nordkalotten, noe som helsen hans nå er for dårlig til. Men med over 2000 (ei bok) i huset vil han aldri kjede seg

Denne (en artikkel) sto i et norsk ukeblad en gang på (en begynnelse) av 1980-tallet. Nå er sikkert (en ødemarksbaron, ei kone) hans for lengst gått bort. Jeg ble fascinert av levemåten til disse (et menneske) da jeg først leste (en artikkel) for snart 30 år siden, og jeg er like fascinert av dem nå.