UCL WIKI

UCL Logo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In an ordinary main clause the adverb always follows the verb:
1.     Han spiser bare suppe.
2.     Han kommer kanskje i morgen.
3.     Han synger ikke pent.
4.     Han bor visstnok i Oslo.
5.     Han er alltid glad.

6.     Han blir ikke sint 

Men, etter en leddsetning med at, som, som om, når, fordi, da kommer adverbet foran verbet.
1.     Jeg tror at han bare spiser suppe.
2.     Han sa at han kanskje kommer i morgen.
3.     Jeg synes at han ikke synger pent.
4.     Jeg har hørt at han visstnok bor i Oslo.
5.     Han ser ut som om han alltid er glad.

6.      Han kjøper en sjokolade til henne så hun ikke skal bli sint for at han kom for sent

I en hovedsetning med et modalt hjelpeverb, kommer adverbet mellom hjelpeverbet og hovedverbet.  Hvis vi har to adverb,  oppfører de seg alltid som ett.
1.     Hun kan muligens komme i morgen.
2.     Hun skal kanskje reise til Italia.
3.     Hun har aldri vært på en pen restaurant før.
4.     Jeg har dessverre aldri sett en isbjørn.
5.     Han er ikke alltid snill og hyggelig.
6.     Hun kan kanskje aldri bli frisk.

...