UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Verbs Conjugation 2

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

All the verbs in -eren do this; it seems to be the dominant conjugation.

Past: -te; past participle: -t

Typically the stems of these verbs end in a long vowel followed by a consonant:

arrangerte, avtalte 'agree', bakte, bedalte 'pay', blekte 'bleach', brukte 'use', delte 'share', drepte 'kill', fullførte 'complete', føltes 'feel (impersonal), gratulerte, hørte, inviterte, kjøpte, kjørte, lekte 'play (with toys)', leste, leverte 'hand in', likte (seg) 'like (it somewhere), enjoy oneself', mente 'be of the opinion', møtte, overførte 'transfer', presenterte, registrerte, reiste, ringte, ropte 'shout', rørte 'move, stir', serverte, skålte 'toast', smakte 'taste', smilte, solte (seg) 'sun (oneself)', sparte 'save', spiste, studerte, underviste ' instruct', utlyste 'advertise', viste 'show'

Also:
begynne -> begynte, beholdte 'keep', bestemme -> bestemte 'decide', bestille -> bestilte 'order', drømme -> drømte, fylle -> fylte 'fill', gjemme -> gjemte 'hide', glemme -> glemte 'forget', hengte 'hang', hilste 'greet', håndhilste 'shake hands with', kjenne -> kjente, lønne -> lønte 'pay', melde -> meldte 'report', sende -> sendte 'send', skjønne -> skjønte 'understand', spille -> spilte 'play (sport, games, gambling, music), stemme -> stemte 'be correct', stenge -> stengte 'close', svømme -> svømte, telle -> telte 'count', tenne -> tente 'light', tenke -> tenkte, trenge-> trengte 'need'

Many of these have -l-, -m- or -n- in the stem.