UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Adjective + Noun

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

smågutter

små gutter

jeg liker smågutter

kjenner to små, snille gutter

 

 

småjenter

små jenter

se smågutter/små gutter

 

 

 

småfolk

små folk

småfolk har vanligvis lite penger

små folk har problemer med å finne klær

 

som passer uten å se for barnslige ut

 

 

småpenger

små penger

pungen henes er full av småpenger

noen av de engelske pengene er veldig små

 

/ turister synes at pengene deres blir små i Norge

 

 

småbyer

små byer

jeg hater småbymentalitet

i Norge er det mange små, hyggelige byer

 

 

storby

stor by

London, New York og Tokio er storbyer med storbymiljø

Oslo er en ganske stor, pen by

...

 

 

storfolk

store folk

storfolk har penger og

...

eiendommer klær

store folk har problemer med å finne klær

...

 

som er store nok

...

 

 

stormann

stor mann

onkelen min er en stormann som eier        den store mannen satt på en liten stol
tre fabrikker

...