UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Grammar Exercises - Grammatiske feil

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9.     Han sa til meg at han hadde noen å fortelle meg, det var stilen sin som ikke var
      ferdig.

10.  I dag har mer og mer forfattere en vanlig jobb.