UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Expressions of Time

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

med ett - suddenly (med ett begynte det å regne)

med tiden - with time, given time

Expressions with til

Til sommeren - talking about the future summer

Til jul, til påske, til høsten, til våren til 17.mai...  aøways use til when talking about holiday, sason, feast day in the future

Til can also be used in the sence of until 

Til nå har det gått bra - it's gone OK until now

Jeg var på festen til det ikke var igjen noe mer å drikke - I stayed at the party till there was nothing left to drink

Other expressions

snart - soon (han kommer  snart) 

...