UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Expressions of Time

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

i år - this year

i året - a year (, e.g., to ganger i året - 'twice a year)'

i sommer - this summer / the summer of this year

...

i hele mitt liv - all my life

i to dager - for two days (, e.g., han har vært syk i to dager)

i tre år - for tre år (år, e.g., jeg bodde i Norge i tre år)

i julen - during / at Christmas

i påsken - during  during / at Christmas / Easter etc.

i ferien - during the holiday

...

Expressions with om

om sommeren - in summer in general (, e.g., om sommeren drar jeg på ferie)

om vinteren - in winter (, e.g., om vinteren går jeg alltid på ski - 'in winter' I always go skiing)

om morgenen - during the morning - in the morning in general (, e.g., om morgenen spiser jeg frokost)

om dagen - during the day 

om kvelden - in / during the eveninevening

om natten - at / during the night

om et år - in a year (future) om , e.g., om et år skal jeg dra til Afrika

om to dager - in two days (future) han , e.g., han kommer om to dager 

Expressions with på

...

på samme tid - at the same time

på et år - for a year (, e.g., jeg har ikke sett ham på et år - 'I haven't seen him for a year)'

på to dager - for two days

på en dag - in a day (, e.g., han leste ut boken på en dag - 'he finished the book in a day)  '

Expressions with med

med det samme - at once (, e.g., 'du skal komme med det samme)'

med en gang - at once

med ett - suddenly (, e.g., med ett begynte det å regne)

med tiden - with time, given time

Expressions with til

Til sommeren - talking about the future summerTil jul, til påske, til høsten, til våren, til 17.mai...  aøways

 Always use til when talking about holidayholidays, sasonseasons, feast day days in the future.

Til can also be used in the sence sense of until until:

Til nå har det gått bra. - it'It's gone OK until now.'

Jeg var på festen til det ikke var igjen noe mer å drikke - . 'I stayed at the party till there was nothing left to drink.'

Other expressions

snart - soon (han kommer  snart) soon, e.g., han kommer snart

snart etter - soon after

siden - since (since, e.g., jeg har ikke sett ham siden han var liten)

for ... .. siden - ago (, e.g., jeg så ham  ham for tre år siden - 'I saw him three years ago)'

først, så, deretter - first, then, after that (, e.g., først sto jeg opp, så spiste jeg frokost, deretter gikk jeg på jobben)

Translate the following text into English:

...