UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Februarkveld ved Tyrifjorden

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Februarkveld ved Tyrifjorden

Tyrifjorden ligger nord-vest for Oslo og er den femte største innsjøen i Norge.  Lokalbefolkningen kaller den bare 'fjorden'

Krokskogen er en enorm og mystisk skog mellom Oslo og Tyrifjorden.


Det overnaturlige fascinerer meg.  Jeg tror på troll i skogen og UFO'er, og at vesener fra andre planeter besøker jorden.  Jeg tror at vi av og til kan se inn i andre tider og dimensjoner.  Kanskje ville jeg ikke vært så sikker på det sistnevnte hvis jeg ikke hadde opplevd det selv.
          Jeg vokste opp ved Tyrifjorden der Krokskogen stuper bratt ned mot fjorden.  Om vinteren fryser vannet i fjorden til is som er tykk  nok til at biler kan kjøre på den.  I min barndom pleide en flyklubb å holde til der.  De hadde gamle Tigermoths fra Første Verdenskrig og seilfly, og vi barna hadde mye moro av å se på flyene som tok av og landet.  I vinterferien hang vi rundt rundt hele dagen i håp om at noen skulle ta oss med på flytur, men det skjedde aldri.  I det hele tatt var Isen (som vi kalte den frosne innsjøen) en populær lekeplass; vi gikk på skøyter og ski der eller kjørte spark. Spark er en merkelig  innretning som jeg bare har sett i Norge, og som bare kan brukes på vinterføre.  Det er et stol, eller rettere sagt en stol, med håndtak og lange meier under. Én person sitter foran på setet, mens en annen  står bak med én fot på meien og sparker kjøretøyet framover med den andre, derav navnet 'spark',  og da kan det gå fort.  
          I gamle dager, før folk hadde bil, brukte de å gå over Isen når de skulle til motsatt side av fjorden.  Det var raskere enn å gå den lange veien rundt.   Men isen kan være lumsk. Spesielt på kalde netter kan den plutselig sprekke, og disse sprekkene er lange og kan bli opptil et par meter brede.  Råk, kaller vi dem.   Vannet i den åpne råken fryser snart over igjen, men isen er fremdeles for tynn til å bære et menneske.  Aller farligst er det når ny snø legger seg på den nyfrosne isen, for da er råken umulig å se, spesielt hvis det er mørkt.  Ingen vet hvor mange mennesker som har mistet lived ved å falle gjennom en råk.  Hele familier har forsvunnet på den måten.
          Så var det en ettermiddag mot slutten av februar.  Jeg hadde vært ute på Isen med sparken min, men nå begynte det å mørkne og jeg bestemte meg for å dra hjem.  Det var en fantastisk solnedgang, hele himmelen var et flammehav av rødt og oransje.  Jeg ble stående og se på mens det sakte ble mørkere og himmelen forandret seg fra rød og oransje til gul og grønn og svart, og det eneste som var tilbake av solnedgangen var en blodrød stripe over fjellene i vest.  Jeg bare sto der, glemte tiden, og tenkte ikke på noe.  Mens jeg sto slik så jeg en flokk på 6 -7 mennesker som kom gående langs stranden, kanskje 20 meter fra der jeg sto.  Det var blitt ganske mørkt og jeg så dem ikke så tydelig, bortsett at de virket underlig fargeløse. Kvinnene hadde skaut på hodet og lange skjørt, og mennene og guttene hadde noen merkelige, vide bukser og gammeldagse luer på hodet.  De bare gikk, ganske fort og la ikke merke til meg som sto og så på.  Jeg hørte ikke at de snakket, og snart forsvant de like plutselilg og stille som de hadde dukket opp.
Først senere gikk de opp for meg at menneskene jeg så umulig kunne ha vært av denne verden, og at det kanskje var en familie som hadde gått gjennom isen akkurat der.
-          http://no.wikipedia.org/wiki/Sparkst%C3%B8tting
http://wikipedia/Tigermoth

Oppgaver

1.  Hvorfor måtte Isen behandles med respekt?
2.  Hvorfor kan vi si at fortelleren må ha hatt en privilgert barndom?
3.  Fortell historien fra folkenes side.

Vocab

innsjø m. 'lake'
befolkning m. 'population'. Lokalbefolkning 'local population'
mystisk 'mysterious'
vesen nt. 'being, creature'
sistnevnte 'last mentioned, the latter'.  Førstnevnte 'first mentioned'
flyklubb m. 'flying club'
lekeplass m. 'playground'
skøyter pl. 'skates'. Gå på skøyter 'go skating' 
innretning m. 'contraption'

vinterføre n. snowy and icy winter roads

sparke (sparket, sparke) 'kick'
spark m. (see link below)
håndtak nt 'handle(bar)'
meier pl. 'runners (on a sledge)'
framover 'forward'
motsatt 'opposite'
lumsk 'threacherous, sly, cunning'
sprekke (sprakk, sprukket) 'crack, burst'
råk m. 'long crack in the ice'

mørkne (mørknet, mørknet) 'get dark'
aller 'most'.  Aller størst 'the biggest'.  Aller mest 'the most' etc.
forsvinne (forsvant, forsvunnet) 'disappear'
mørkne (mørknet, mørknet) 'get dark'.  Det hadde begynt å mørkne 'it had started to get dark'
nå (nådde, nådd) 'reach'
tydelig 'clearly'
skaut nt. 'head scarf'
merkelig 'weird, strange'
lue f. 'woolly hat'
gammeldags 'old fashioned'
forsvinne (forsvant, forsvunnet) 'disappear'
dukke opp (dukket, dukket) 'turn/crop up'
først senere 'only later'