UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian adjectives before a noun

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Adjective after possessive exercise

With adjectives coming before indefinite nouns, the rules are the same as with Norwegian adjectives after være etc.

The ending you put on the adjective depends on whether the noun is singular or plural, and whether the noun is common gender or neuter.

...

Use -t in the case of a singular neuter noun:

et stort hus

No -t - ending in singular neutre neuter after adjectives ending i (i)g or in -ig or -e. 

et vanskelig barn

et oransje skjerf

Use -e in the case of a plural common or neuter noun:

store biler

store hus

Before definite nouns after den, det, de and denne, dette, disse, de, or after a possessive you always use -e after the adjective:

den store bilen

det store huset

...

Jeg liker disse pene bildene - I like theses these nice pictures

Denne røde bilen er min - this . "This red car is minermine."

Dette pene huset er mitt - this . "This red house is mine."

Adjektives take -e after words that describe quantity.

...


Adjectives always take -e after a possessive pronoun and after proper names in the posessive form .

min gamle far

din nye bil 

...

Norges beste atlet

Englands dyreste butikk

Dialog

Per: ' Har du sett den nye, fine bilen min?'

Tore:  ' Nei, jeg har ikke sett den nye bilen din.  Jeg har barre sett den gamle bilen du hadde før.'

Per:   'Jeg  Jeg har kjøpt nytt hus også.  Kanskje du vil bli med hjem og se på det nye huset mitt.  Vi kan kjøre i den nye bilen min.'

Tore: ' Ja, det vil jeg gjerne bli med deg hjem.  Det er alltid hyggelig å hilse på den vakre kona dei di og de små, søte barna dine.'

Per:   'Jeg  Jeg har også kjøpt blå sykler til barna og en liten hund til kona.'

Tore:   ' Hvordan har du fått penger til å kjøpe så mange dyre ting?'

Per:   'Jeg  Jeg vant to millioner i lotto, og så arvet jeg en million etter den gamle, rike onkelen min.'

Tore:  ' Noen folk er alltid heldige.  Jeg har ingen vakker kone, ingen søte barn og ingen rik onkel.  Jeg har bare en liten leilighet          og en gammel sykkel.  Sannelig er det forskjell på folk.'

Exceptions to these rules

...