UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Grammar Exercises - Grammatiske feil

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Finn ut hva som er feil i følgende setninger og skriv setningene slik de skal være.  

1.     Når du er dykker, du må være veldig forsiktig.

2.     Først du er i et element som du skal ikke være i.

3.     Det var en dag i livet sitt  som han skal aldri glemme.

4.     Vi har alle forskjellige vekter og figurer.

5.     Sport og god mat gjør man sterke.

6.     Forfatteryrket er et yrke som ikke gir man sikkerhet.

7.     Den største fordelen en forfatter har er at han eller henne kan arbeider når han vil.

8.     Forfattere har en behagelig levestandard uten å ha ulempene at vanlige folk har.

9.     Han sa til meg at han hadde noen å fortelle meg, det var stilen sin som ikke var ferdig.

10.  I dag har mer og mer forfattere en vanlig jobb.

11.  Jeg har kommeet til London å besøke kjæresten min.

12.   Han sa at han kommer kanskje i tre dager. 

13.  Jeg vil fortelle deg noe morsom historier

14.  Peter har to barn, men tror jeg at han har aldri brydd seg om barna hans.

15.  Det står mange bilene utenfor huset men ingen av dem er mitt.

16.  I går regner det og jeg ikke hadde parabply så jeg ikke gikk ut.

17.  Jeg liker løver og elefantene.

18.  Det kan ta manger uker eller månedene før han kommer hjem, men rommet sitt skal alltid stå klart for ham.