UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Verbs Conjugation 2

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

arrangerte 'arranged', avtalte 'agreed', bakte 'baked', bedalte 'paid', blekte 'bleached', brukte 'used', delte 'shared', drepte 'killed', fullførte 'completed', føltes 'felt (impersonal), gratulerte 'congratulated', hørte 'heard', inviterte 'invited', kjøpte 'bought', kjørte 'drove', lekte 'played (with toys)', leste 'read', leverte 'hand handed in', likte (seg) 'like liked (it somewhere), enjoy enjoyed oneself', mente 'be was of the opinion', møtte 'met', overførte 'transfertransferred', presenterte 'presented', registrerte 'registered, reiste 'travelled', ringte 'rang', ropte 'shouted', rørte 'moved, stirred', serverte 'served', skålte 'toasted', smakte 'tasted', smilte 'smiled', solte (seg) 'sun sunned (oneself)', sparte 'savesaved', spiste 'ate', studerte 'studied', underviste ' instructinstructed', utlyste 'advertiseadvertised', viste 'showshowed'

Also:
begynne -> begynte 'began', beholdte 'keepkept', bestemme -> bestemte 'decidedecided', bestille -> bestilte 'orderordered', drømme -> drømte 'dreamt', fylle -> fylte 'fillfilled', gjemme -> gjemte 'hidehid', glemme -> glemte 'forgetforgot', hengte 'hanghung', hilste 'greet', håndhilste 'shake hands with', kjenne -> kjente 'knew', lønne -> lønte 'paypaid', melde -> meldte 'reportreported', sende -> sendte 'sendsent', skjønne -> skjønte 'understandunderstood', spille -> spilte 'play played (sport, games, gambling, music), stemme -> stemte 'be was correct', stenge -> stengte 'closeclosed', svømme -> svømte 'swam', telle -> telte 'countcounted', tenne -> tente 'lightlighted', tenke -> tenkte 'thought', trenge-> trengte 'needneeded'

Many of these have -l-, -m- or -n- in the stem.