UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • False Friends
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

False and two-faced friends

English words with two or more different meanings in Norwegian

 1.   Number     et tall (figure)  Jeg liker ikke å arbeide med tall.
                        Tallet på folk som dør av HIV går stadig oppover.                                                          
                         Nummer 3 vant og nummer 24 kokm på annenplass.

2.   Recognise   å anerkjenne  (accept)  Prins Philip anerkjente aldri Fergie.
                         anerkjent (recognised)  Hun er en anerkjent forfatter.  
                         å kjenne igjen (recognise someone)  Hun hadde foreandret seg så  
                         mye at han kjente henne ikke igjen.

 3.   Occupy       å okkupere.  Tyskerne okkuperte Norge.
                          å bruke til (spend time- occupy oneself) Han brukte tiden til å skrive.
                          å ta.  Dette arbeidet hadde tatt mange år av hans liv.
 4.   Record        rekord (as in sport) Han har verdensrekord i hurtigløp.    
                          nedtegnesler (account - preserve in writing).  Ifølge (according to)
                          nedtegnelser fra 1800-tallet   
                        
5.   Realise       å forstå (understand- accept)  Jeg forstår hvorfor hanikke liker meg
                         å innse  (understand- accept)  Han innså at han hadde
                         narkotikaproblemer
                         å realisere (to make something real-come true)  Vi må realisere våre
                         våre drømmer og ambisjoner.  Hadde mange planer som aldri ble
                         virkeliggjøre har omtrent samme mening.  Man må virkeliggjøre
                         ble ralisert.
                         (to fulfill one's potential)  Man må realisere sine drømmer.  

 6.   Remain       å gjenstå  (all that's left)  Nå gjenstår det bare å sette frimerke på
                          konvolutten
                          å forbli (remain the same)  Han forble den samme hyggelige gutten
                          selv etter at han var blitt breømt. 
                          å bli igjen (stay behind)   Han ble igjen på festen etter at kona hadde
                          gått hjem.
                          å  bli værende, boende osv.  Han ble boende i London i ti år.

 7.   Support      å forsørge (support financially)  Han forsørger sin gamle mor                                          
                         å støtte (support physically)  Han har vondt i beinet og jeg må støtte
                         ham når han går.   Han støtter seg på en stokk.
                         trygd (income support)  Han lever for på trygd.

 8.    To hover    å hovere  (to gloat, brag show off)  Han inviterte meg bare for å
                          med det fine huset og alle pengene sine.

Sentence structure


   Finn ut hva som er feil i setningene nedenfor, og skriv dem om så de blir korrekte.

 1.      Om 12 år vil mer enn halvparten av den voksne befolkning bli ugifte.

 2.      Lier-Hansen foreslår at bøndene reduserer sauetallet eller endrer måten sauedriften drives på i områder med rovdyr som møtes for å bli kvitt ulv.

 3.      I tillegg er de fleste europeiske filmer ikke kassasuksess.  Det skyldes at man i Europa ikke har penger for å skape filmer som lages i   Amerika. 

 4.      Større giganter i Sognefjorden skyldes for den økende havflaten.

 5.      En bedøvet tann er lettere å ta deg av enn en uventet gjest.

 6.      Det er åpenbart hvor populær fantasilitteratur er på grunn av den store mengden med filmer.

 7.      Jeg har alltid vært glad i musikk siden jeg var liten. 
 
8.      For tretti år siden leste folk flest bøker om drap og kjærlighet og spennende kriminalromaner. 

9.      Landskapet har påvirket nordmenn til å tro at de er de beste i hele verden.  Dessuten har det ført til fremmedhat sånn at den største 

         minoritetsgruppeni Norge faktisk er fremmedfolk.

 10.  Da hun var ung likte hun ikke å spise som førte til at hun fikk anoreksi.

  • No labels