UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary T
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ta kvelden (tok, tatt) 'go to bed, turn in, finish work for the day'

ta seg frem 'advance, move forward'

tallerken m. ' (breakfast or dinner) plate'

tappe (tappet, tappet) 'draw, pump'; tappe vann i badekaret 'run a bath'

T-bane m. 'tube train'

tegne (tegnet, tegnet) 'draw'

tegneserie m. 'cartoon'

tidlig 'early'

tilbakestående 'mentally retarded (pc learning difficulties)'

tilbringe (tilbrakte, tilbrakt) 'spend time'

tilby (-bød, -bydd) 'offer'

tildels 'partly'

tilføre (tilføte, tilført) 'contribute'

tilhenger m. 'follower / hanger-on'

til og med 'even'

tillit m. 'trust, confidence'

tilsynelatende 'apparently'

tiltalende 'attractive'

tindrende 'sparkling, twinkling, shining'

tisse (tisset, tisset) 'urinate'

titt m. 'glance'

titte (tittet, tittet) 'glance, peak'

tiår nt. 'decade'

tjeneste m. 'service, favour'. Kan du gjøre meg en tjeneste? 'Can you do me a favour?'

tog nt. 'train'.Flytoget 'the airport train'

tom (pl tomme) 'empty'

tom for 'empty of / run out or (ideas)'

tomsing m. 'simpleton'

topplue f. 'wolly hat with a tassel'

toppe seg (toppet, toppet) 'come to a head'

torsk m. 'cod'

tram m. 'door step'

trang 'tight'

tre nt. (trær, trærne) 'tree'

tregrense f. 'where trees stop growing because of high altitude'

trekk m. 'draught'

trekke (trakk, trukket) 'pull, drag; draw (a crowd)'. Trekke seg 'pull out, withdraw, retreat'; trekke opp 'draw /pull up, wind up'

trekløver nt. 'trio'

trenge (trengte, trengt) 'need'

trikk m. 'tram'

trikkeholdeplass m. 'tramstop'

trille ned (trillet, trillet) 'roll down'

trippe (trippet, trippet) 'walk with tiny steps, on tip toe'

trollbundet 'spell-bound'

trollkjærring f. 'female troll, hag'

trosse (trosset, trosset) 'brave'

tross alt 'in spite of everything'; til tross for 'in spite of, despite'

trygle (tryglet, tryglet) 'plead, beg'

trykk nt. 'pressure, stress, strain'

trykke (trykket, trykket) 'press' Trykk på knappen 'press the button'

tryne nt. 'face (derogatory) mug'. Jeg liker ikke det stygge trynet hans 'I don't like his ugly mug'

turne m. 'tour'

tussmørke nt. 'twilight'

tvers 'across'.  Tvers over øya 'right across the island'

tvinge (tvang, tvunget) 'force'

ty (tydde, tydd) til 'resort to, have recourse to' 

tydelig 'clear, clearly'

Tydligvis 'clearly'

tysk 'German'

tysker m. 'German (person)'

tære (tæret, tæret) 'consume, corrode, grind down'

tømmerstokk m.'log'

tøys nt. 'nonsense, rubbish'

tåle (tålte, tålt) 'endure, bear'. Musikk som tåler å bli spilt om og om igjen 'Music that's good enough to be played over and over'

tåre m. 'tear'

tårevåt 'wet from tears'

  • No labels