UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Isbjoernen og jeg
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

2. Isbjørnen og jeg

Det var isbjørnens feil at jeg aldri kom på jobben i går.  Isbjørnen var forkjølet og hadde vært oppe nesten hele natten.  Jeg hørte at han hostet og gikk på kjøkkenet for å lage seg te.  Da han endelig sovnet, var klokken nesten seks om morgenen.  Da det ble stille i huset, sovnet jeg også og våknet ikke før klokken var over åtte, og da lå isbjørnen fremdeles og sov.  Egentlig burde jeg ha vekket ham for han hadde en viktig dag på jobben,  men da jeg så at han var blitt helt blå i løpet av natten, forsto jeg at han var alvorlig syk og ringte etter lege i stedet.

Vocab

feil m. 'fault, error'
forkjølet: være forkjølet 'have a cold'
ligge (lå, ligget) 'lie'
i løpet av 'in the course of, during'
alvorlig 'serious'

Oppgave:

Skriv din egen flow exercise.   Start med for eks:

a) 'Da han hadde sovet i tre timer, banket det på døren...'
b) 'Den gamle tigeren lå under et tre i parken og ventet på...'

  • No labels