UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Adjective + Noun
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Forskjellen på små gutter og smågutter

På norsk har vi substantiv som er sammensatt av et adjektiv + et substantiv.  Disse danner et fast begrep og kan ikke deles opp.  Smågutter er et begrep.  Det betyr guttebarn fra ca. 2 til 12-13 år.  Begrepet sier ikke noe om hvorvidt guttene er små eller store for alderen.  Små gutter derimot, betyr gutter i alderen 2 til 12-13 (ofte eldre).  Men det beyr også gutter i nevnte alder og eldre som er små av vekst.
Når et substantiv er sammensatt av adjektiv +substantiv, forblir adjektivet ubøyd.  Jeg liker meg godt i storbyer.  Det bor mange rikfolk i Monte Carlo.  Når adjektiv og substantiv står hver for seg og dermed ikke danner et begrep, vil adjektivet bøyes.  Jeg tirves i store byer.  Her kan man også bruke flere adjektiv etter hverandre.  På Oslos Vestkant bor det mange rike, gamle folk.   Vi må her følge regelen om komma mellom adjektivene.

Liste over de vanligste av disse ordene:

smågutter

små gutter

jeg liker smågutter

kjenner to små, snille gutter

 

 

småjenter

små jenter

se smågutter/små gutter

 

 

 

småfolk

små folk

småfolk har vanligvis lite penger

små folk har problemer med å finne klær

 

som passer uten å se for barnslige ut

 

 

småpenger

små penger

pungen henes er full av småpenger

noen av de engelske pengene er veldig små

 

/ turister synes at pengene deres blir små i Norge

 

 

småbyer

små byer

jeg hater småbymentalitet

i Norge er det mange små, hyggelige byer

 

 

storby

stor by

London, New York og Tokio er storbyer med storbymiljø

Oslo er en ganske stor, pen by

 

 

storfolk

store folk

storfolk har penger og eiendommer klær

store folk har problemer med å finne klær

 

som er store nok

 

 

stormann

stor mann

onkelen min er en stormann som eiertre fabrikker

den store mannen satt på en liten stol

 

 

rikmann

rik mann

det bor mange rikmenn i Dallas

den rike mannen hadde en flott bil

 

 

fattigfolk

fattige folk

fattigfolk har alltid hatt det vanskelig folk

foreldrene mine er fattige, men snille folk

 

 

fattigmann

fattig mann

fattigmann er en type kake som nordmenn baker til jul

faren min er en fattig mann

 

 

ungjenter

unge jenter

ei ungjente kom gående langs veien

unge, søte jenter er pene i miniskjørt

ungutter

unge gutter

ikke alle ungutter liker sport

en ung, kjekk gutt spurte om jeg ville danse

 

 

svartkaffe                    svart kaffe
hun drikker 10 kopper svartkaffe        jeg liker svart, sterk kaffe
hver dag

gamlehjem                    gamle hjem
bestmoren min bor på gamlehjemmet        gamle hjem har ofte mer karakter enn nye

eldrebolig                    eldre bolig
i Norge bygges det stadig nye            mange unge mennesker foretrekker
eldreboliger                    å bo i eldre boliger

billigbok                    billig bok
i supermarkedene kan man kjøpe        jeg kjøpte noen gode, billige bøker     
billigbøker/ billigbøker assosieres ofte        på salg i går
med tredjeklasses litteratur

populærbok                    populær bok
populærbøker er ofte overfladiske        Tatt av vinden og Dr Zivago var
                        populære bøker

hurtigtog                    hurtig tog
jeg tar alltid hurtigtoget til Manchester    moderne tog er veldig hurtige

bløtkake                    bløt kake
nordmenn spiser mye bløtkake        bløte kaker er bedre enn harde

finkjole                    fin kjole
hun har brukt den samme finkjolen        hun har mange fine kjoler
i ti år

Oppgaver:

1. Studer listen over sammensatte verb og fyll inn korrekt sammensatt ord i teksten nedenfor

De to................. mine er veldig søte.  De liker å drikke brus og spise.................    Til frokost spiser jeg et stykke brød og drikker to kopper................... Når jeg er ute og reiser, tar jeg alltid................... Noen ganger kjøper jeg en .................. på stajsonen. Når jeg har tid, besøker jeg bestemoren min på.......................  Da har hun alltid på seg.....................  I går satt det en flokk med ................... og .................. på toget.  De sang og skravlet hele tiden.  Jeg liker meg ikke i .........  Det er for mye trafikk og forurensning der.   Ofte sitter det ................... På gatene som ber om .................. .Jeg synes synd på dem og gir dem ................... Mine. Jeg liker meg best i .................... hvor det er stille og fredelig.  

2. Skriv en sammenhengende fortelling hvor du bruker flest mulig løst og fast sammensatte sustantiv.

  • No labels