UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Norwegian Grammar Exercises - Grammatiske feil
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Finn ut hva som er feil i følgende setninger og skriv setningene slik de skal være.  

1.     Når du er dykker, du må være veldig forsiktig.

2.     Først du er i et element som du skal ikke være i.

3.     Det var en dag i livet sitt  som han skal aldri glemme.

4.     Vi har alle forskjellige vekter og figurer.

5.     Sport og god mat gjør man sterke.

6.     Forfatteryrket er et yrke som ikke gir man sikkerhet.

7.     Den største fordelen en forfatter har er at han eller henne kan arbeider når han vil.

8.     Forfattere har en behagelig levestandard uten å ha ulempene at vanlige folk har.

9.     Han sa til meg at han hadde noen å fortelle meg, det var stilen sin som ikke var
      ferdig.

10.  I dag har mer og mer forfattere en vanlig jobb.

  • No labels