UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Nyttige idiomatiske uttrykk som innleder setninger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liste over uttrykk som kommer til nytte i stilskrivning:

1. Det er lett å forstå hvorfor så mange nordmenn reiser til Syden.

2. Det er vanskelig å si hvorfor vold på kino og TV-skjerm har blitt så populært.

3. Etter hvert som man blir eldre, forstår man at livet ikke er så enkelt.

4. Etter min mening er det kjedeligere å bo på landet enn i byen.

5. Etter å ha tenkt over problemet, har jeg kommet til at det er best å ikke gjøre noe med en gang, men heller vente og se hva som skjer.

6. Fordelene og ulempene ved. Fordelene ved å bo i en stor by er at det alltid skjer noe der, en av ulempene er at det er vanskelig å komme ut i naturen. 

7. For det første, for det andre, for det tredje osv.  For det første er London en altfor stor by,  for det andre, er den dekadent og for det tredje er det mye fattigdom der.

8. For å gjøre saken verre har har han falt og brukket beinet.

9. For å være ærlig så tror jeg du er for tykk til å bli fotomodell.

10. Fra det ene til det andre... Jo da, jeg er helt enig i at Ringenes Herre er en god
      film...  Men fra det ene til det andre, når har du tenkt å dra på ferie?

11. Imidlertid er dette problemet mye vanskeligere enn man først skulle tro.  

12. Jeg mener at språksituasjonen i Norge kan sammenlignes med et religiøst problem.    

13. Jeg synes at man bør se en sak fra mer enn en side.

14. Jeg tror at det er mer press på folk nå enn før.

15. Man kan (trygt) si at levestandarden i Norge har gått nedover i de senere år.

16. Når alt kommer til alt tror jeg at tiden vi lever i ikke er så ille som man sier.

17. Når sant skal sies gruer jeg meg til familieferier.

18. Når det gjelder forurensningen av verdens byer, kunne man gjøre mye for å bedre problemene.

19. Når det kommer til stykket er jeg glad for at jeg solgte den gamle bilen.

20. På den ene side mener jeg at folk bør la bilen stå hjemme på kortere turer, men på den annen side er det mye raskere og behageligere å kjøre.

21. Som konklusjon vil jeg si at folk i dag har mange problemer som de ikke hadde for femti år siden.

22. Så vidt jeg vet bor han i Norge og arbeider på en bondegård.

Oppgave:

Skriv ti setninger hvor du bruker uttrykkene (1 - 22) overfor.

  • No labels