UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Hitler har tisset på den
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hitler har tisset på den

Fyll in tomrommene med da eller når


................... jeg var barn, var det krig i Norge, og vi hadde lite mat i huset. Vi manglet ikke penger men ................ vi gikk til butikken, var det ikke noe å kjøpe der. ............... mor var ute, brukte jeg å rote i skapene. .............. jeg fant noe godt, som svisker eller sukkerbiter, ble jeg glad. Jeg turde ikke spise for mye, for ............. kunne mor merke det.

............... vi så tyske soldater, ble vi redde. Det var verst ............... de kom oppover mot huset vårt. ............ det skjedde, gjemte vi oss på loftet. En gang ................. jeg var alene i huset, sto det plutselig en tysker og banket på ytterdøra. Jeg prøvde å komme meg opp på loftet, men han så meg gjennom vinduet. ............... jeg skjønte at han hadde sett meg, ble jeg så redd at jeg nesten besvimte. Endelig gikk han. .............. mor kom hjem, lå det en stor sjokolade på trammen. ................ jeg fortalte henne at en tysker hadde lagt den der, kastet hun den. ............ ble jeg sint. 'Hvorfor kastet du sjokoladen?' ropte jeg. 'Hitler har tisset på den,' svarte hun. Jeg trodde henne ................ for det var sånt man kunne vente av Hitler. '.............. krigen er slutt, skal du få sjokolade hver dag,' lovet hun.

............... jeg ble eldre, forsto jeg at gode nordmenn aldri aksepterte gaver fra tyskere. Nå er jeg er en gammel dame på over 70 år, men ................ jeg spiser sjoklade, tenker jeg alltid på krigen og sjokoladen som mor kastet.

For gap fill version of exercise, see hot potatoes

 

  • No labels